Løsninger

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data

Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Pengeinstitutterne, realkreditinstitutterne og andre finansielle virksomheder bør overveje tilgængeligheden og anvendelsen af digitale data til yderligere at automatisere forretningsprocesserne.

Er du klar til digital indrapportering af finansielle data?
Folketinget vedtog 7. april 2011 lovforslaget om obligatorisk digital kommunikation for virksomheder. Vedtagelsen af lovforslaget betyder blandt andet, at indsendelse af virksomhedernes årsrapporter skal ske digitalt. Ved digital indberetning af årsrapporter skal årsrapportens indhold konverteres til det såkaldte XBRL-sprog. XBRL er en forkortelse for eXtensible Business Reporting Language, der er en åben it-standard, der er udviklet til digital udveksling af finansielle informationer. XBRL er en standard, der har vundet stor global udbredelse de senere år. XBRL-formatet kan også anvendes ved indberetning af regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik, og fremadrettet forventes det, at det også vil blive muligt at indsende oplysninger til SKAT ved brug af dette format. XBRL har flere anvendelsesmuligheder og kan således anvendes såvel til overholdelse af compliance via digital kommunikation af finansielle data som til forretningsudvikling via optimering af nuværende processer. 

Deloitte har stor erfaring med at implementere XBRL-teknologien internationalt såvel som nationalt, hvilket sikrer en effektiv implementering, kortere tilbagebetalingstid af investeringen samt fordelene ved teknologien. 

Deloitte tilbyder en bred ydelsespalet, så du kan få både rådgivning om forretningsudvikling og teknisk ekspertise fra vores it-eksperter og revisorer. Vi kan hjælpe dig med at høste effektiviseringsgevinsterne ved at realisere de afledte effekter som blandt andet automatisering af kreditscoringsprocesserne. Vi kender de kritiske succesfaktorer i forhold til at realisere XBRL-implementering på den kortest mulige tid og tilbyder en tretrinsstrategi, hvor vi udarbejder en businesscase og et roadmap og bistår med implementeringen. 

Med udgangspunkt i de danske lovkrav kan Deloitte hjælpe din virksomhed til at udnytte det fulde potentiale ved digital informationsudveksling, herunder XBRL.


Vi hjælper blandt andet med projektledelse, omlægning af processer og andet projektarbejde ved implementering af XBRL, så din virksomhed kan:

  • Takle nye lovgivningskrav mere effektivt
  • Identificere effekter og potentialer i forhold til forretningsprocesserne
  • Optimere digital dataindsamling og informationsudveksling


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data

Henrik Grønnegaard

Henrik Grønnegaard

Director

Henrik er Director i revision og regnskab.... Mere

Stefan Schaper

Stefan Schaper

Director

Stefan is Nordic Tax & Legal COO. He has strong knowledge of financial institutions and private companies from more than 12 years of management advisory. Stefan has extensive experience with process i... Mere