Løsninger

Kend dine ejendomme

Har I overblik over moms/skat på jeres ejendomme?

Et godt overblik over den skatte- og momsmæssige status på jeres ejendomme er væsentligt i mange sammenhænge, og ikke mindst i forbindelse med overvejelser om et salg.

Siden 2015 har vi set kraftig vækst i investeringer i fast ejendom. Mange investorer lægger den efterfølgende administration ud til eksterne, som er specialister i den daglige administration. I mange sammenhænge er det dog nødvendigt for ejeren selv at holde sig løbende opdateret om elementer som ejendomsavance, genvundne afskrivninger, tabsbegrænsninger og om den gamle ejendom undervejs er blevet ny. Præcise fakta er blandt andet altafgørende for vurderingen af, om ejendommen skal sælges, og hvad prisen i givet fald skal være.

I Deloitte har vi stor erfaring med at opgøre ejendomsavancer, genvundne afskrivninger, reguleringsforpligtelser, vurdere om en gammel ejendom er ny i momsmæssig forstand og lignende. Vi kan hjælpe dig med at etablere og vedligeholde det nødvendige overblik, så du kan træffe de rette beslutninger om salg, strukturerne for dette, rentabilitet i en yderligere udvikling inden salg m.v. Med udgangspunkt i en simpel model hjælper vi med:

  • Opdatering af model med data vedrørende jeres ejendomme
  • Instruktion i at bruge modellen
  • Kvalitetssikring af de konklusioner, modellen giver grundlag for at drage
    Herudover hjælper vi dig også med at sikre fradrag for moms og energiafgifter undervejs i ejertiden.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Kontakt

Cliff Kristoffersen

Cliff Kristoffersen

Partner

Cliff er partner i vores afdeling for indirekte skatter og har bred erfaring med rådgivning af større danske og internationale virksomheder. Cliff betjener f.eks. virksomheder med delvis fradragsret f... Mere

Tove Winther Jensen

Tove Winther Jensen

Director

Tove Winther Jensen er specialiseret indenfor rådgivning af finansielle virksomheder såvel i relation til deres egne skatteforhold som skattemæssige forhold i relation til deres kunder. Tove rådgiver ... Mere

Susanne Aakjær Holst

Susanne Aakjær Holst

Partner

Susanne er partner i indirekte skatter og rådgiver virksomheder om momsmæssige forhold i ind- og udland. Susanne er med mere end 29 års momserfaring en yderst kompetent sparringspartner på særligt kom... Mere