Løsninger

Kontrol af lønpolitik

Har du styr på den årlige gennemgang?

Bestyrelserne i de finansielle virksomheder skal sikre, at der mindst én gang årligt foretages kontrol af overholdelse af lønpolitikken.

Finanstilsynet har skærpet fokus på aflønning i den finansielle sektor, herunder efterlevelse af kravene i bekendtgørelsen om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, der senest blev ændret 7. februar 2012.

Bekendtgørelsen forankrer virksomhedens lønpolitik omkring bestyrelsen og dens ansvar for at fastlægge lønpolitik, pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelser.

Endvidere skal bestyrelsen gennemgå lønpolitikken én gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til virksomhedens udvikling.

Af bekendtgørelsens § 6 fremgår det eksplicit,

  • at bestyrelsen skal sørge for, at der mindst én gang om året foretages kontrol af overholdelse af lønpolitikken, og
  • at resultatet af kontrollen efterfølgende skal rapporteres til bestyrelsen.

Især i virksomheder, der anvender forskellige typer variabel aflønning, kan kontrolopgaven være omfangsrig og svært tilgængelig at varetage for medlemmerne af bestyrelsen. Kontrolopgaven omfatter blandt andet gennemgang af kontraktforhold, gældsbreve og bogføringsdata.

Deloitte tilbyder at varetage kontrolopgaven på vegne af bestyrelsen og efterfølgende rapportere vores konklusion til bestyrelsen. Herigennem får bestyrelsen en uafhængig bekræftelse på, at retningslinjerne vedrørende lønpolitikken efterleves ligesom bestyrelsens kontrolopgave opfyldes.

Vi tilpasser vores arbejde efter de konkrete forhold i den enkelte virksomhed samt efter aftale med bestyrelsen, og arbejdet kan blandt andet omfatte:

  • Gennemgang af kontraktlige forhold og seneste kontrakttillæg i relation til bonusaftaler, herunder kontrol af overholdelse, og procedurer for godkendelse og udbetaling.
  • Gennemgang af principper for optjening, beregning og udbetaling af bonus, herunder kontrollere, at bonusmål er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik.
  • Kontrol af udstedelse af gældsbrevscertifikater, og at optjent bonus og tilbageholdelse er opgjort i henhold til kravene i lønpolitikken og i § 77a, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed.

Omfanget af vores arbejdsindsats fastsattes i samarbejde med bestyrelsen, og der er mulighed for at indarbejde rotationsordninger, så for eksempel samtlige medarbejdere omfattet af variabel aflønning gennemgås indenfor en nærmere aftalt periode.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Jens Ringbæk

Jens Ringbæk

Partner

Jens er revisor og rådgiver for virksomheden i den finansielle sektor. Jens er specialiseret i finansiel regulering, regnskabsaflæggelse, transaktioner m.v. Han er blandt andet revisor og rådgiver for... Mere