Services

Reduktion af udenlandske kildeskatter

Betaler du det rigtige i skat på din indkomst fra udlandet?

Et øget fokus på de muligheder du som investor har for reduktion af udenlandske kildeskatter giver ofte gevinst i form af lavere skat og bedre ressourceudnyttelse.

Danskerne investerer i stigende grad i udenlandske aktier m.v., hvor der indeholdes udenlandske kildeskatter i udbyttet fra aktierne. Kildeskatten tager ikke nødvendigvis højde for den status investor er berettiget til i udlandet, ligesom den indebærer en risiko for dobbeltbeskatning, da udbyttet også er skattepligtigt i Danmark.
Udlandets ret til kildeskatter er begrænset enten i dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og den pågældende stat, ligesom EU’s regler kan betyde, at der i kildelandet er indenlandske favorable regler for visse investortyper, og hvor disse på grund af bestemmelserne i EU-traktaten om forbud mod diskrimination også finder anvendelse på investorer fra andre EU-lande.
Kildeskatter kan i et vist omfang tilbagesøges i udlandet, ligesom der i nogle lande er mulighed for at anvende den nedsatte sats, så investorer undgår processen med tilbagesøgning.
Endelig er der den praktiske vinkel, idet teorien ikke altid stemmer overens med virkeligheden, fordi depotopsætningen ikke er tilpasset de muligheder investor har.

I Deloitte har vi haft stor succes med at hjælpe banker, investeringsforeninger og pensionsinstitutter med at sikre, at de, og deres kunder, betaler den rigtige skat, og at ressourcerne for at opnå dette udnyttes optimalt. Vores assistance tilpasser vi til de ressourcer og det vidensniveau I selv har, men vi kan bl.a. assistere med:

  • Undersøgelse af DBO-rater – hvad er den udenlandske stat berettiget til
  • Særlige indenlandske regler, der kan påberåbes af den danske investor – eksempelvis, hvis der ikke er nogen DBO, eller hvis der er tale om en særlig investor så som et pensionsinstitut eller en investeringsforening
  • Review af jeres forhold i dag – har I den optimale depotopsætning i forhold til tilbagesøgning og lempelse på udbetalingstidspunktet, samt
  • Bistand i forbindelse med tilbagesøgning samt opnåelse af lempelse på udbetalingstidspunktet, hvor det er muligt.
    Ved løsningen trækker Deloitte Danmark på sine kontakter i kildelandet, så der kan etableres en tæt kontakt til de lokale skattemyndigheder i forbindelse med tilbagesøgningen/kildeskat til reduceret sats på tidspunktet for udbetalingen af det udenlandske udbytte

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Tove Winther Jensen

Tove Winther Jensen

Director

Tove Winther Jensen er specialiseret indenfor rådgivning af finansielle virksomheder såvel i relation til deres egne skatteforhold som skattemæssige forhold i relation til deres kunder. Tove rådgiver ... Mere