Løsninger

Total Tax Contribution

Hvordan defineres skatter og hvad er virksomhedens samlede skattebetalinger?

Er moms, told, selskabsskatter og medarbejdernes indkomstskatter en del af virksomhedens totale skattebetalinger? En klar definition er nødvendig.

Vi ser et stigende behov for at finde, og kommunikere internt og eksternt, virksomhedens samlede skattebetalinger. Øget regulering og pres fra interessenter og myndigheder er med til at skabe dette stigende behov, hvilket kalder på en definition af hvad indgår i virksomhedens betalte skatter.

Den information, som virksomheder deler om deres skattebetalinger, bliver i stigende omfang gennemgået af forskellige interessenter. Nogle virksomheder forklarer deres skatteposition i deres årsrapporter eller andre offentligt tilgængelige dokumenter. Samtidig udtrykker stadig flere myndigheder ønske om endnu flere skatteinformationer fra virksomhederne.

De finansielle virksomheder er ikke undtaget disse krav fra interessenter, måske er de endog snarere endnu mere i søgelyset. Deloitte kan hjælpe med at definere en politik for virksomhedens ”Total Tax Contribution” samt sikre, at data kan indsamles validt gennem en række processer. Deloitte understreger, at for at en virksomhed kan beskrive sin skatteposition forudsætter det, at virksomheden forstår sine interessenter, både de interne og de eksterne.

Vi kan hjælpe med at implementere processer og tanker omkring indsamling af data, der er fornødne for at kunne skabe transparens over de totale skattebetalinger.

 

Kontakt

Jonas Reinholdt Albjerg

Jonas Reinholdt Albjerg

Senior Manager

Jonas is National Leader in Denmark and Senior Manager in our Tax Management Consulting group, based in the Nordics. He has more than 10 years of experience working with multinational clients from bei... Mere