Indsigt

Bestyrelsen

Roller og ansvarsområder

Kravene til ansvarlighed og gennemsigtighed i virksomhederne er højere end nogensinde, hvilket i høj grad påvirker bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens ansvarsområder er i dag vidtfavnende og omfatter bl.a. involvering i fastlæggelsen af strategi, risikostyring, virksomhedskultur, ledelsesudvikling og succession, vederlæggelse og finansiel rapportering.

Board Effectiveness Lab

Sådan får I sat den rette kurs - Deloitte leder og understøtter drøftelserne

Vi står klar til at hjælpe jer og lede et Board Effectiveness Lab for bestyrelsesformanden, enkeltmedlemmer eller hele bestyrelsen, hvor I får sat den rette kurs.

Vi foreslår, at I prøver dette som erstatning for bestyrelsens sædvanlige selvevaluering.

Download English version here

 

Board Effectiveness Lab (DK)

Directors' Alert 2014

Den femte udgave af Deloitte’s årlige globale corporate goverance publikation, som stiller skarpt på en række af de hovedudfordringer mange virksomheder og deres bestyrelser vil stå overfor i 2014, sætter fokus på governance emner såsom innovation, teknologi, produktivitet, strategi, lederskab, regulering, og mangfoldighed. 

Hver artikel indeholder spørgsmål, som bestyrelserne kan stille med henblik på at forstå disse udfordringer samt yderligere værktøjer og input fra Deloitte’s eksperter.

Directors' Alert 2014

Kvinder i bestyrelsen

Denne Deloitte undersøgelse afdækker 25 landes initiativer, som fokuserer på at øge antallet af kvinder i bestyrelsespositioner. 

Undersøgelsen fremhæver en række forskellige tilgange til understøttelse af mangfoldighed i bestyrelserne, inklusive øgede oplysningskrav og brug af målsætninger og kvoter. 

Undersøgelsen viser, at der er store forskelle i landenes tilgang til understøttelse af at antallet af kvinder i bestyrelsespositioner øges.

 

Women in the boardroom

A Global Governance Framework for Company Directors

Corporate governance bliver mere og mere kompleks, efterhånden som der vedtages nye regler, opstår flere risici og stilles nye krav fra interessenters side. Mange bestyrelser er derfor begyndt at vedtage en governance-struktur, der skal hjælpe virksomheden til at definere og organisere de forskellige ansvarsområder. The International Comparative Legal Guide, som Global Legal Group har offentliggjort, indeholder et kapitel udarbejdet af Deloitte, som beskriver Deloittes egen struktur samt udformningen og anvendelsen heraf foruden fordelene ved at anvende et værktøj til at udvikle effektive governance-metoder.

A Global Governance Framework for Company Directors

Director 360°

Baseret på interviews med 288 bestyrelsesmedlemmer fra 19 lande ser Deloitte i Director 360°: Degrees of Progress nærmere på en række emner vedrørende corporate governance, herunder bestyrelsessammensætning, regulering, diversitet og risikoovervågning.

Board Leadership

Perspektiver fra bestyrelseslokalet

2014 rapport vedrørende bestyrelsespraksis

Denne rapport, der er udgivet af Foreningen for Corporate Governance og fagfolk indenfor governance i samarbejde med Deloitte LLP’s Center for Corporate Governance præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af 250 amerikanske virksomheder på specielle områder indenfor gover-nance, herunder aktionæraktivisme, risici og fornyelse i bestyrelsen. Resultaterne viser, at strategi ligger øverst på listen for bestyrelser i 2015, og at antallet af kvinder i bestyrelser er stigende.

 

2014 Board Practices Report

Corporate Governance

De danske anbefalinger for god selskabsledelse supplerer den selskabs- og børsretlige regulering og indeholder en række handlemåder og initiativer, som indgår i "den gode ledelse" af større selskaber. 

Anbefalingerne fokuserer på forholdet mellem ejere (aktionærer), bestyrelsen/tilsynsrådet (ejernes repræsentanter) og direktionen (den daglige ledelse), men omhandler f.eks. også selskabets forhold til sine interessenter.

 

Fandt du dette nyttigt?