Insight

Directors' Alert 2015

Set med bestyrelsens øjne: Vigtige governance problemstillinger i 2015

Deloittes eksperter samt uafhængige bestyrelsesmedlemmer deler deres indsigt i de problemstillinger og udfordringer, bestyrelsesmedlemmer i dag bliver konfronteret med samt de strategier, som kan anvendes til at håndtere disse problemstillinger og udfordringer.

Investorer og andre interessentgrupper vil nøje iagttage, hvor godt virksomhederne griber de muligheder, der er og minimerer de risici, der følger af specielt et konstant foranderligt regulatorisk miljø, hvilket yderligere vil fremhæve den kritiske rolle som bestyrelsen har.

I denne udgave af Directors’ Alert, ”Set gennem bestyrelsens øjne; Vigtige governance problemstillinger i 2015” fremhæves de vigtigste udfordringer og potentielle beslutninger, som kan tages for at adressere dem:

  1. Aktionæraktivisme: Samtale i stedet for konfrontation
  2. Sammensætningen af bestyrelsen: Forskellighed og mål for bestyrelsens effektivitet
  3. Selskabsrapportering: Skærpede signaler
  4. Lovgivning: Fra overholdelse til kulturel forandring
  5. Omdømme: Beskytte et meget værdifuldt og dog meget skrøbeligt aktiv
  6. Strategi: Er den død eller endnu mere vigtig end nogensinde?
  7. Styring af datterselskab: Balancere roller og ansvarsområder mellem moderselskab og datterselskaber
  8. Bæredygtighed: Forstå de reelle indikatorer, der genererer værdi
  9. Teknologi: Digital disruption og hvad der genererer værdi for organisationen
  10. Organisatorisk talent: Det er tid til at bringe HR ind i det 21. århundrede


Hvert enkelt tema er belyst med input fra Deloittes eksperter i hele verden. Temaerne indeholder spørgsmål, som bestyrelser kan spørge ledelsen om for yderligere at udforske problemstillingerne i deres virksomhed. Vi interviewede også tre uafhængige bestyrelsesmedlemmer for at få deres syn på corporate governance udfordringerne i 2015. 

 

Directors' Alert 2015
Fandt du dette nyttigt?