Insight

Enterprise Compliance

Den risikointelligente tilgang

Uanset om din virksomhed er reguleret i høj grad, ikke er reguleret, er offentlig eller privat, er compliance sandsynligvis et af hovedpunkterne på din dagsorden. I denne publikation redegør Deloitte for hovedelementerne i et compliance beredskab. Publikationen giver en praktisk vejledning, til hvorledes topledere og bestyrelsesmedlemmer bør udfordre compliance beredskabet i virksomhederne.

Denne publikation henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og topledere, som ønsker at styrke compliance kompetencer, uanset om deres virksomheder er regulerede, ikke-regulerede, børsnoterede eller privatejede.

Publikationen oplister de centrale elementer i virksomhedens compliance beredskab og giver en praktisk guide til, hvilke områder bestyrelsesmedlemmer og topledere bør udfordre – eksempelvis:

  • Hvem kan give mig et detaljeret øjebliksbillede af de compliance problemstillinger vi har, under hensyntagen til vores specifikke forretning?
  • Hvordan identificerer, monitorerer og håndterer vi nye og voksende compliance risici og krav?
  • Hvad gør vi for at sikre, at vores medarbejdere forstår deres ansvar i forhold til compliance?
  • Hvordan kan bestyrelsen vurdere om de ressourcer, der bruges på compliance er passende og afstemt med virksomhedens risikoappetit?
  • Hvad kan vi ændre i morgen med henblik på at reducere omkostningen forbundet med vores compliance indsats og samtidig forbedre værdien heraf?
Enterprise compliance
Fandt du dette nyttigt?