Indsigt

Forstå virksomhedens risikobillede

Udfordringer for bestyrelsesmedlemmer

Med stigende opmærksomhed på behovet for at kunne forudse og styre risici i et stadigt mere dynamisk og usikkert miljø søger bestyrelsesmedlemmer og topledelser en bedre forståelse af det fulde spektrum af deres nuværende og mulige risikoeksponering samt effektiviteten af deres virksomheders styring heraf. Denne publikation giver bestyrelsesmedlemmer og topledelser indblik i mulige tilgange til en række problemstillinger i relation hertil.

Det kan ikke lade sig gøre – og er nok heller ikke ønskeligt - at afskærme en virksomhed fuldstændigt fra usikkerheder og ændringer i omverdenen, men det er muligt at skabe værdi og samtidig styre risici og derved øge sandsynligheden for vedvarende succes og modstandskraft.
 

Læs mere om:

 1. Den ændrede verden omkring strategiske risici
 2. Koordinering af risikostyring og skabelse af værdi til aktionærer - transformering af risikostyringen i finansielle virksomheder
 3. Corporate governance trends for bestyrelsesmedlemmer
 4. En højere overligger for risikostyringen - globale finansielle virksomheder øger fokus på risikostyring
 5. Governance, risk og compliance software - forretningens behov og markedstendenser
 6. Kernen i risikoappetit
 7. Risikostyring under AIFMD for private equity og real estate fonde 
 8. Intern revision – tendenser og udfordringer
 9. Intern revision i en AIFMD verden
 10. Enkelt supervisory mekanisme – tendenser og udfordringer
 11.  Strategisk balancestyring – søgen efter performance
 12. Basel III – principper for en effektiv aggregering af risikodata og risikorapportering
 13. IT implikationer af Basel II og CRD IV
 14. Den europæiske regulatoriske agenda omkring betalinger driver betydelige forandringer i industrien
 15. Cybersikkerhed – tid til et nyt paradigme

 

Inside magazine
Fandt du dette nyttigt?