Indsigt

Nominerings- og vederlagsudvalg

Ledelsesudvalg med stigende fokus

Som følge af offentlighedens og investorers fokus på bestyrelsers sammensætning, mangfoldighed, udpegelse af bestyrelsesmedlemmer, vederlag til bestyrelsesmedlemmer og direktioner samt aktionærers adgang til at vælge deres egne medlemmer er nominerings- og vederlagsspørgsmål for alvor kommet i søgelyset.

The Talent-Intelligent Board
Deloitte har udgivet den seneste rapport i Intelligent Board-serien med overskriften "The Talent-Intelligent Board: The Essential Resource". Rapporten beskriver, hvorledes bestyrelsens rolle og ansvarsområder mht. talentovervågning kan defineres og kommer med idéer og spørgsmål, man kan stille ledelsen. I rapporten fokuseres der på seks vigtige emner, der har betydning for strategisk styring af talentmassen i nutidens virksomheder.

The Talent-Intelligent Board

Skab den bestyrelse som virksomheden fortjener
Kunsten og videnskaben at udvælge bestyrelsesmedlemmer
Denne redegørelse fra Deloittes Center for Corporate Governance er udarbejdet til brug for governance og nomineringsudvalgsformænd, bestyrelsesformænd og andre topledere, der bidrager til udvælgelsesprocessen af bestyrelsesmedlemmer. Redegørelsen beskriver en strategisk måde at gribe sammensætningen af bestyrelser an, som er et område med stigende betydning set i lyset af de seneste reformer og behovet for øget offentliggørelse.

Creating the board your company deserves


Komiteen for god selskabsledelse har i tillæg til anbefalingerne om god selskabsledelse udarbejdet vejledninger om bestyrelsesudvalg, vederlagspolitik og om incitamentsaflønning, som kan findes her.

Fandt du dette nyttigt?