Indsigt

Sådan vurderes bestyrelsens effektivitet

En samlet model til vurdering af virksomhedens governance-model

Deloitte har udviklet en samlet model til at vurdere effektiviteten i bestyrelsen og af virksomhedens governance-model. Modellen er anvendelig både i det tilfælde, hvor bestyrelsen ønsker at revurdere sine arbejdsopgaver og ikke mindst, når bestyrelsesformanden ønsker at vurdere sin bestyrelse i forhold til kompetencer, ansvarsfordeling og governance.

I disse år stilles der ekstremt høje krav til både bestyrelsen som helhed og bestyrelsesmedlemmerne individuelt. Som bestyrelse skal man arbejde ekstremt effektivt og målrettet, hvis man vil gøre sig håb om at leve op til bare et fåtal af kravene.

I Deloitte er vi rådgivere for en stor del af Danmarks bestyrelser, og vi ser løbende, hvordan der fortsat stilles højere og højere krav til bestyrelserne fra både ejere og omverdenen generelt. Dermed skal bestyrelsen både finde tid til at arbejde ”udad” mod omverdenen og samtidig arbejde ”indad” i virksomheden, hvor forskellige strategier skal udarbejdes og implementeres i tæt samarbejde med direktionen og den øvrige ledelse.

I denne publikation foreslår vi en samlet model til at vurdere effektiviteten i bestyrelsen og effektiviteten af virksomhedens governance-model. Modellen kan bl.a. bruges til at give svar på nogle af de mange spørgsmål, bestyrelsesmedlemmer typisk stiller sig selv og hinanden:

  • Hvilken rolle spiller bestyrelsen i selskabets governance-program, og hvordan er dens rolle forskellig fra den daglige ledelses rolle?
  • Hvor og hvordan gør vi en forskel, og dermed hvor bør vi bruge størstedelen af vores tid?
  • Overholdelse af love og regler er et vigtigt udgangspunkt, men hvordan får vi gjort bestyrelsen til en strategisk partner for den daglige ledelse?
  • Hvad skal vi helt præcis gøre inden for overvågning af de vigtigste områder såsom strategi og forretningsudvikling, herunder risikoappetit, performance management, incitamenter og vederlag?
  • Hvordan relaterer bestyrelsesudvalgenes arbejde sig til den samlede bestyrelses arbejde, og hvordan adskiller det sig herfra?

Modellen er vores bud på førende praksis. Den er lige anvendelig til at evaluere eksisterende rammer for bestyrelsesarbejde som til at danne grundlag for udviklingen af en helt ny model, hvor det måtte være nødvendigt.

Governance in focus
Fandt du dette nyttigt?