Løsninger

Værdiskabende og effektivt bestyrelses- og udvalgsarbejde

Vi understøtter alle aspekter af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesarbejdet er under kontinuerlig udvikling. Deloitte understøtter udviklingen i bestyrelserne ved at levere indsigt i de fremherskende tendenser og nye krav samt sparring og værktøjer, der understøtter et værdiskabende og effektivt arbejde i bestyrelserne og deres udvalg.

Deloitte tilbyder løsninger og inspiration til bestyrelser indenfor alle aspekter af bestyrelsens ansvarsområder. Vores rådgivning tager afsæt i den enkelte bestyrelses konkrete behov og inddrager i relevant omfang erfaringer fra vores store danske og internationale erfaringsbase, herunder:

 • Bestyrelsens arbejde, inklusive:
  • Strategi og værdiskabelse
  • Strategisk risikostyring
  • Compliance, etik og besvigelser
  • Sustainability 
 • Effektivt bestyrelsesarbejde
 • Corporate governance anbefalinger
 • Bestyrelsesevalueringer
 • Etablering af revisionsudvalg
 • Revisionsudvalgets opgaver, herunder risikostyring, compliance, intern revision, interne kontroller og finansiel rapportering
 • Etablering af nominerings- og vederlagsudvalg
 • Vederlag og vederlagspolitikker
 • Mangfoldighed
 • Specifik og tilpasset uddannelse, opdatering og træning af bestyrelsesmedlemmer


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Henrik Kjelgaard

Henrik Kjelgaard

Partner

Henrik har mangeårig erfaring med revision og rådgivning af børsnoterede og store internationale virksomheder. Henrik leder Deloittes danske center for corporate governance og indgår i Deloittes globa... Mere

Martin Faarborg

Martin Faarborg

Partner

Martin har bred og dyb erfaring med revision og rådgivning af børsnoterede og andre store globale/internationale Pharma og produktionsvirksomheder. Han servicerer en række store og børsnoterede danske... Mere