Deloitte Center for Corporate Governance

Center for Corporate Governance tilbyder indsigt til bestyrelsesmedlemmer, topledelser og andre med interesse i god selskabsledelse. Centeret har til formål at bidrage til udviklingen i centrale elementer af Corporate Governance og deres konsekvenser for selskaber, bestyrelser og investorer.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('