25 April l 9.00-9.45 | Virtual Event

Borgervendte løsninger på standardplatforme

25 April l 9.00-9.45 | Virtual Event

Target group: COO, CIO, CPO


De nuværende rammevilkår gør det svært for mange offentlige myndigheder at accelerere digital udvikling og udvikle effektive borgervendte løsninger.

De seneste 20 år er der sket en markant udvikling i modenhed og anvendelse af cloudbaserede standardplatforme, også i den offentlige sektor. Moderne cloudløsninger tilbyder en række muligheder for at accelerere den digitale udvikling.

På dette webinar gennemgås flere borgervendte løsninger, for eksempel indenfor sundhed, uddannelse, arbejdsmarked og forsvar. Desuden sammenfattes en status på, hvordan cloudløsninger adresserer de ikkefunktionelle krav i den offentlige sektor.

Webinaret præsenteres i samarbejde med Salesforce.

Key takeaways

Hør om fordele ved standardcloudplatforme i den offentlige sektor.

Hør om usecases indenfor forskellige områder i den offentlige sektor.

Få en gennemgang af ikkefunktionelle krav til cloudplatforme.

Speakers

Register here

Sign up by filling in the fields below. Select your prefered location, and select all the sessions you wish to attend. Participation is free.

Please note that the signup form may be blocked if you use plugins in your browser that block scripts.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('