8 September 2022 | 09:00-09:45 | Virtual event

Nye NIS2 Krav

Nye beredskabskrav til danske organisationer som leverer kritisk infrastruktur

8 September 2022 | 09:00-09:45 | Virtual event

Target group: CEO, CTO, CIO CISO, Head of Information Security and Head of Technology Operations.


Med godkendelse af teksten til EU’s NIS2 (Netværk og Informationssystem Direktivet), vil offentlige såvel som private organisationer der leverer kritisk infrastruktur skulle leve op til nye krav.

Med direktivet kommer også en udvidelse af dækningsområdet hvor flere sektorer og flere organisationer per sektor vil blive underlagt de nye krav. Flere danske organisationer – offentlige så vel som private - vil blive berørt af de nye regler.

På dette virtuelle event vil vi give en generel introduktion til direktivet, samt beskrive nogle af de centrale krav, retningslinjer og udfordringer forbundet med det nye direktiv.

Key takeaways

Besvarer hvilke sektorer og brancher der vil blive berørt af den nye regulering

Besvarer hvad EU direktivet betyder for den enkelte organisation

Anbefaler hvilke planlægningstiltag berørte organisationer burde iværksætte

Speakers

Register here

Sign up by filling in the fields below. Select all the sessions you wish to attend. Please be aware that ESG data strategy is a hybrid event, and you must choose between ‘in person’ and ‘virtual’ participation. Participation is free of charge for all the events.

Please note that the signup form may be blocked if you use plugins in your browser that block scripts.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('