Indsigt

Effektivisering af HR er klart i spil

Interview med CHRO i Saxo Bank Mogens Raun

Fire hurtige spørgsmål til Mogens Raun, der i efteråret vendte hjem til Danmark efter 13 år i udlandet for at tiltræde en stilling i Saxo Bank, hvor han i dag er CHRO.

Q: Hvad var det primære fokus for HR-indsatsen i Saxo Bank i 2014?

Mogens Raun: ”I 2014 havde vi et stærkt fokus på at sikre effekt af de aktiviteter og initiativer vi iværksætter og samtidig kontinuerligt effektivisere organisationen. Saxo Bank er en virksomhed i konstant udvikling og vi arbejdede derfor med indstillingen til forandring som omdrejningspunkt. I den forbindelse var især performance management et vigtigt element – det vil sige at få beskrevet de forskellige jobkategorier, at få sat værdi på i forhold til virksomhedens drift og at sikre, at processen skaber værdi for både medarbejdernes engagement og bundlinjen. Det har været en kæmpe opgave.”

 

Q: Hvilke HR-opgaver rækker ind i 2015?

Mogens Raun: ”I Saxo Bank har vi været meget optaget af at bevæge HR-indsatsen fra at være en klassisk leverandør af service og administration til at indgå i en mere strategisk dialog omkring virksomhedens udvikling, og det fortsætter i 2015. Så her ligger vi tæt op ad den globale tendens, hvor HR-funktionen undergår en udvikling mod i højere grad at være en aktiv del af værdiskabelsen i virksomhederne. Det betyder også, at vi skal udbygge vores kompetencer yderligere i de forskellige områder af HR som f.eks. Compensation & Benefits og Talent Management samt rollen som HR-businesspartner. Det indebærer at mange af de administrative opgaver som i dag optager ressourcer skal håndteres på anden vis, og implementeringen af et ny HR Administrations system i foråret 2015 bliver en stor støtte i den forbindelse.”

 

Q: Hvad skal der ellers ske i 2015?

Mogens Raun: ”Vi har fået etableret en god proces omkring måling af medarbejderengagement, og i 2015 skal vi i endnu højere grad følge op med aktiviteter til at understøtte dette. Det samme kan jeg sige om Compensation & Benefits. Også her skal vi arbejde videre på det fundament, vi byggede sidste år. Derudover skal lederrollen udbygges, og lederne skal blive bedre til feedback og fastholdelse samt udvikling af talenterne i virksomheden. Endelig er det min ambition, at vi i 2015 skal finde en god serviceleverancemodel for HR, og her har vi både offshoring og outsourcing i spil.”

 

Q: Hvilke forhindringer er der på vejen til at nå disse mål?

Mogens Raun: ”Det er helt sikkert HR’s egne ressourcer, der jo ikke er uendelige. Særligt ikke når vi også skal have basisleverancerne til at køre med høj kvalitet. Derudover skal vi naturligvis også løbende sikre os, at vi har et klart mandat i forretningen – og at hele virksomheden kan følge med.”

 

Fakta om Saxo Bank
Saxo Bank er en finansiel virksomhed og en af verdens største facilitatorer af online investering og handel (se saxobank.com), med omkring 1.500 medarbejdere fordelt på 40 nationaliteter i 26 lande. HR består af 10 medarbejdere i Danmark samt regionale HR-funktioner rundt om i verden.

 

Fakta om Mogens Raun
Mogens Raun har i næsten 20 år arbejdet med HR, heraf de seneste 13 år udenfor Danmark. Før sin tiltrædelse i Saxo Bank var Mogens Raun ansat i internationale HR stillinger i Mars, Novatis Consumer Health, Nestlé og Allianz.  

Fandt du dette nyttigt?