Indsigt

Få højere produktivitet: Tag arbejde fra medarbejderen

En ny æra er på vej, og vi har kun set begyndelsen. Deloittes rapport om globale ledelses- og HR- tendenser forudsiger, at vi er ved at forlade den tid, hvor vi ”skal køre længere på literen”, og styrer med god fart på ind i en ny æra, hvor vi kommer til at ”gøre mindre, men gøre det bedre”.

Hver femte virksomhed: Kompleksiteten har taget overhånd
Årets rapport viser, at hver femte virksomhed i dag vurderer, at deres medarbejdere er så belastet af kompleksitet, at en forenkling af deres arbejde udgør et strategisk vigtigt indsatsområde for virksomhedens produktivitet.

Teknologi, globalisering, rapportering og overholdelse af regler øger løbende kompleksiteten i vores arbejde. Hvis ikke vi gør noget, så kan det føre til lavere medarbejderengagement, lavere kvalitet, mindre innovation og dårligere kundeservice, konkluderer rapporten.

Erkend problemet, og vis vilje til forandring
Tendensen er drevet af, at nogle virksomheder har erkendt, at de er havnet et sted, hvor arbejdet er blevet mere kompliceret, uden at det skaber mere værdi. Det skal virksomhedens ledelse erkende, italesætte, og de skal finde en mere enkel vej frem.

Det er en forudsætning for at lykkes, at virksomheden er villig til at investere ressourcer og tid til den krævede forandring, ellers vil projektet bare føre yderligere kompleksitet med sig.

Hvilke mål kan HR sætte?
HR bør indgå i den arbejdsgruppe, der nedsættes til arbejdet, og gerne tage rollen som den facilitator, der sikrer, at den viden, der er i organisationen, bliver anvendt. Det kan være gennem idé-workshops, interne opfordringer til forenkling og gennem kontakt til leverandører, kunder eller andre eksterne stakeholders for at identificere arbejdets værdiskabelse. HR skal følge op på initiativer og forslag: Hvad vælger vi hvorfor? – og sikre, at det sker, så medarbejdernes engagement holdes højt undervejs i processen.

Global Human Capital Trends 2015

HR kan spille en hovedrolle
Rapportens fem anbefalinger til HR:

  1. Anerkend problemet og behovet for forenkling i jeres virksomhed
  2. Nedsæt en arbejdsgruppe, der arbejder fokuseret med forenkling på arbejdspladsen
  3. Spørg medarbejderne: Hvilke tidsrøvere og komplekse processer oplever I?
  4. Udarbejd en businesscase til forenkling af centrale processer og arbejdsopgaver
  5. Involvér jer i dialogen om forenkling af arbejdet i virksomheden
Fandt du dette nyttigt?