Indsigt

HR-agendaen er forretningsagendaen

Interview med HR-direktør i DEAS Tina Brandt

Tina Brandt, HR-direktør i DEAS, har svært ved skal skille HR-agendaen fra forretningsagendaen, for, som hun siger: Når jeg tænker HR – tænker jeg også forretning. Tina, der har en baggrund som HR-direktør i den finansielle sektor, kom til DEAS for mere end to år siden.

Hvad var det, der optog HR-agendaen i 2014?
”Vores strategiperiode 2012-2015 fastlagde en række mål, der gjorde, at vi i 2014 fokuserede på at arbejde med virksomhedens kultur og organisationsudvikling. Virksomheden er vokset en del gennem de seneste år – hvilket jo er spændende og udfordrende at være en del af, men det medfører også, at der nu stilles større krav til at få HR trillet ud i organisationen med et forretningsmæssigt afsæt. Vi iværksatte derfor projekter omkring kvalitet, organisationsudvikling og kultur”.

Hvad er der på agendaen for 2015?
”Det er at fortsætte projekterne og kulturrejsen. Vi taler højt om den kultur, vi gerne vil fremme, og sætter ind overfor adfærd, som vi ikke ønsker. Vi arbejder med, hvilken tilgang organisationen skal have overfor kunderne for at få et yderligere fokus på kundeorientering – i en version, vi kalder Kundeorientering 2,0. Endelig er min dagligdag fyldt med mange spændende projekter, som følger med, når man er i en virksomhed i fremgang – fx virksomhedsoverdragelse af 13 indkøbscentre fra et shoppingcenterselskab”.

Hvad ser du som den store udfordring for at kunne gennemføre dine planer?
”Jeg ser overordnet to ting: for det første en kombination af tid, ressourcer, høje ambitioner samt at få afsluttet og implementeret projekterne.
For det andet arbejdet med kulturen, som selvfølgelig tager afsæt i den daglige ledelse. Vi har meget velfungerende ledere, der bidrager til, at vores kultur nærmest kommer af sig selv, og vi har ledere, som har brug for lidt mere støtte for at udvikle et lederskab, der kan blive kulturbærende for den kultur, vi ønsker at fremme”.

Hvor søger du inspiration?
”Jeg bruger mit netværk, og jeg søger og får god inspiration fra organisationen. Det er dygtige folk, jeg er omgivet af”.


Fakta om DEAS
DEAS forvalter en ejendomsportefølje på cirka 2.000 erhvervs- og boligejendomme, som hovedsagelig ejes af institutionelle investorer samt andre professionelle investorer – fx pensionskasser, investeringsfonde og ejendomsselskaber. DEAS er et ’full-service property house’, og formålet er at dække det stigende behov for aktiv rådgivning, forvaltning og værdiskabelse af kunders ejendomsporteføljer. DEAS beskæftiger cirka 600 medarbejdere og har arbejdsgiveransvaret for yderligere cirka 500 viceværter, der er ansat hos vores kunder. DEAS er et 100 procent-ejet datterselskab af DEAS Holding A/S, der ejes af PKA A/S (50 procent) og Sampension A/S (50 procent).

Læs mere om DEAS på www.deas.dk.

Fakta om Tina Brandt
Tina Brandt, HR-direktør siden januar 2013. Tina har tidligere været beskæftiget mere end 30 år i den finansielle sektor med HR. Tina er blandt andet uddannet fra CBA fra AVT Business School. HR består af fem medarbejdere.

Fandt du dette nyttigt?