Indsigt

HR skal agere som et energicenter

Interview med EVP i Chr. Hansen Jesper Allentoft

Jesper Allentoft, EVP for Stakeholder Relations i Chr. Hansen, ved, hvad han taler om efter 9 år i virksomheden og med 3 HR-priser i bagagen: ”HR skal være et energicenter for forretningen, og min ambition er, at Chr. Hansen skal være kendt for at være et sted, hvor man satser på udvikling af både medarbejdere og ledere”.

Når du ser tilbage på 2014, hvad var så de store aktiviteter?
”Det var ikke ét afgrænset område – der var mere tale om en fortsættelse af den rejse, jeg påbegyndte for 9 år siden. Vi har efterhånden gode og gennemarbejdede koncepter og HR-processer, og basis er således på plads. De senere år har vi investeret i udvikling af medarbejderne og ledelseskvalitet, samtidig med at vi har kørt store reorganiseringer. Vi udvikler og afholder mange træningsprogrammer selv, blandt andet vores to flagskibe for high potential-ledere og et særligt program for vores forskergruppe. Vi forsøger at skabe kvalitet i arbejdslivet, som også gerne skulle føre til livskvalitet; og vi kan læse ud af medarbejderundersøgelsen, at det virker – men det skal hele tiden holdes ved lige. Dét arbejder vi på – også ved at skabe en sjov stemning på arbejdspladsen, fx som når et 40-mands kor underholder i frokostpausen”.

 

Hvad bliver de store opgaver i 2015?
”Vi skal fortsætte vores fokus på talent. Jeg mener, vi står foran en vækstperiode, og det bliver afgørende for Chr. Hansen, at vi kan tiltrække og fastholde den relevante talentmasse. Vi er en videnbaseret virksomhed, og det er afgørende for os, at vi har de rette kompetencer til rådighed. Jeg tænker på talent i en global sammenhæng og af begge køn. Det er jo kvinderne, der fylder på de højere læreanstalter, og jeg er opmærksom på at få en fair andel af den talentpulje. Vi har gennem de senere år trænet lederne i at skabe jobs, der udvikler medarbejderne, og det arbejde vil jeg gerne fortsætte, så vi får en talentkultur”.

”Et andet punkt, der kommer til at fylde på vores agenda, er internationaliseringen af Chr. Hansen. Vi er i dag repræsenteret i 33 lande, og det er direktionens ambition, at vi skal afspejle vores globale kundeunderlag”.

”Endelig oplever jeg en stor interesse og et stigende krav til kvaliteten af HR-data – både fra direktion og bestyrelse. Data i sig selv er ikke meget værd, hvis vi ikke kan fremstille dem i en anvendelig og kreativ form. Det rækker på ingen måde med mavefornemmelse – vi skal kunne dokumentere, bygge evidens og trække viden ud af data, som vi skal anvende som beslutningsgrundlag for vores aktiviteter”.

 

Hvad er den største udfordring i forhold til at kunne gennemføre dine planer?
”Det er helt klart, at vores ambition er større end vores ressourcer. Vi har ikke noget problem med at få tilslutning til HR-funktionens aktiviteter, både de løbende, fx Organisational Audit og de nye ideer om en talentkultur; faktisk vil organisationen gerne have mere, fordi de kan se, det bidrager til, at forretningen når sine mål”.


Fakta om Chr. Hansen

Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevare- og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren. Chr. Hansen udvikler, producerer og sælger kulturer, enzymer, probiotiske kulturer og naturlige farver, og alle løsninger er baseret på stærke forsknings- og udviklingskompetencer kombineret med betydelige investeringer i teknologi. Få yderligere oplysninger på www.chr-hansen.com


Fakta om Jesper Allentoft

Jesper Allentoft kom til Chr. Hansen i 2006 og har tidligere blandt andet været beskæftiget hos Novozymes og Novo Nordisk. Jespers ansvarsområde som medlem af direktionen omfatter HR, kommunikation og CSR. Jesper er uddannet klinisk psykolog.

Fandt du dette nyttigt?