Analyse

Human capital analytics

HR-ledere skal også kunne tænke som økonomer.

Stadig flere HR-ledere skal kunne svare på spørgsmål af mere økonomisk karakter. De kan fx dreje sig om fordelingen af en knap ressource som talenter.

I dag beskæftiger mange HR-ledere sig med mere komplekse spørgsmål end deres forgængere gjorde. I stedet for at fokusere på traditionelle personalespørgsmål, handler flere og flere spørgs-mål om problemstillinger, der vedrører kerneforretningen. De kan fx lyde: Hvor skal vi bygge en fabrik? Hvilket fusions- eller overtagelsesmål vil give os de kompetencer, vi har brug for? Hvor skal vi placere vores nye R&D-center? Hvorfor er vores omsætningshastighed i Kina så høj?

Disse spørgsmål kræver nye data og en ny tankegang. Nutidens HR-ledere skal tænke som øko-nomer, fordi de skal undersøge og lede fordelingen af ressourcer. I den globale økonomi er talent en knap ressource. Det er halvdelen af udfordringen. Den anden halvdel er at bruge den informa-tion, der er til stede, korrekt. Virksomheder er vant til at følge deres egne tal på en lang række pa-rametre, men den økonomi-bevidste HR-leder skal også tænke de makroøkonomiske tendenser ind.

Det er nødvendigt at justere investeringer i talent løbende, og ud fra alle væsentlige data, så per-sonalet hele tiden matcher behovene i organisationen.

Human Capital Analytics: Thinking like an economist
Fandt du dette nyttigt?