Indsigt

Hvordan kommer vi til at elske målene?

Interview med HR-direktør i Banedanmark Charlotte Smidt

Charlotte Smidt elsker sit job – hun har også selv skabt det. Positionen som HR-direktør eksisterede slet ikke for 11 år siden, da Charlotte kom til Banedanmark. Stillingen blev først oprettet, efter at Charlotte anbefalede ledelsen at oprette den; ledelsen opfordrede hende så til gengæld til at søge jobbet, som hun nu har bestridt i næsten 10 år.

Når du ser et år tilbage på starten af 2014, hvad var så udfordringen på HR-agendaen?

Vi arbejder som så mange andre med en målstyret strategi, og det optager mig, hvordan vi kan gøre den vedkommende for alle vores medarbejdere. Vedkommende i betydningen ikke blot at kende egne og afdelingens mål, men også i betydningen at tage ansvar for den samlede løsning – altså ved at kende andres mål, samarbejde på tværs af afdelingerne og sikre, at Banedanmark som helhed kan levere mere jernbane for pengene og forkorte rejsetiden”.


Hvad bliver den store opgave i 2015?

Jeg tror fortsat, at vores fokus først og fremmest vil være: Hvordan får vi målene til at være vedkommende og medarbejderne til at elske dem? Vi ved med vores hjerne og logik, at det er klogt at sætte mål, men hvordan går vi fra en pligt til noget, vi kan begejstres over sammen? Lederne spiller naturligvis her en stor rolle, da de skal gå forrest, men herfra skal vi aktivt arbejde med at få alle vores 2.200 medarbejdere til at begejstres og elske deres mål.

Jeg tror på, at når medarbejderne finder målene meningsfulde og vedkommende, og det derfor er mere end en pligt, der driver dem i forhold til at nå målene, så er de også motiverede. Vi tror på, at der er en indbyrdes afhængighed mellem høj motivation og høj performance, og derfor måler vi motivationen fire gange om året, så vi som organisation ved, om vi er på rette vej, eller om der er noget, vi skal justere, da vi ligeledes har et mål om øget motivation”.


Hvad er den største udfordring i forhold til at kunne gennemføre denne opgave?

Det er vel egentlig at knække koden til, hvordan vi kommer til at elske vores mål og herigennem tager ansvar for den samlede løsning hele vejen rundt i organisationen. Derfor finder jeg inspiration i at tale med mennesker, der ikke tænker på samme måde som mig selv, og som ikke nødvendigvis er i HR. Jeg anser helt klart kultur som afgørende for, at vi kommer til at elske vores mål. Kulturen er med til at påvirke, hvordan vi arbejder med mål og opfatter vigtigheden af at opstille mål, som vi begejstres af. Da kultur hænger meget tæt sammen med ledelse, er lederudvikling en af de initiativer, vi vil bringe i anvendelse – også for at nå vores mål om fortsat at udvikle lederne og deres karrieremuligheder i Banedanmark”.


Hvor søger du inspiration?

Mange steder, fx fra et interview med Obama, som sagde, at han havde en regel om, at alle mødedeltagere skal bidrage aktivt – ellers skal de ikke sidde med ved bordet; det prøver jeg at efterleve. Eller gennem en bog om Weicks univers: ”Meningsskabelse, organisering og ledelse” af Hammer og Høpner; og så skal jeg deltage på Academy of Management 2015”.


Fakta om Banedanmark
Banedanmark er en statsvirksomhed under Transportministeriet med ansvar for at vedligeholde, forny og udbygge jernbanen.

Banedanmark er 2.263 medarbejdere, der arbejder over hele landet – døgnet rundt, hver dag året rundt – for at togtrafikken kan afvikles smidigt og til tiden. Banedanmark styrer og overvåger togtrafikken, hvor mere end 3.000 tog dagligt kører på den over 2.000 kilometerlange statslige jernbane i Danmark.

Banedanmark sørger for, at passagerne bliver informeret om togtrafikken på mere end 300 stationer rundtom på fjernbanen. Banedanmark opdaterer passagererne om dagens 40.000 afgange og ankomster, og når trafikken ikke kører helt efter planen, er det deres opgave – sammen med operatørerne – at give klar information om mulige alternativer.

Banedanmark vedligeholder og fornyr jernbanen og samtidig er de i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov, så det på sigt er muligt at fordoble passagerantallet og godstransporten. Formålet er at give passagererne en attraktiv togrejse – både i dag og i fremtiden.


Fakta om Charlotte Smidt

HR-direktør Charlotte Smidt er 47 år, uddannet fra CBS i 1990 og har været ansat i Banedanmark siden 2004. Før 2004 har Charlotte udelukkende erfaring fra det private erhvervsliv, hvor fokus først og fremmest har været optimering, effektivisering og organisationsudvikling, senest hos Carl Bro Gruppen. Der er 60 medarbejdere i HR.

Fandt du dette nyttigt?