Indsigt

Kultur kan redde din bundlinje

For 9 ud af 10 topledere er kultur den største udfordring i 2015. Det viser en ny, global HR-undersøgelse fra Deloitte. Virksomhedernes (kommende) ledere er kulturbærere. Ironisk nok har de samtidig ofte vanskeligt ved at definere deres egen organisationskultur. En mere strategisk tilgang til begrebet kultur kan blive en afgørende konkurrenceparameter – og løfte HR-funktionen til nye niveauer.

Organisationer, der skaber en kultur præget af meningsfuldt arbejde, stærkt medarbejderengagement og lederskab, udkonkurrerer deres konkurrenter. Samtidig formår disse organisationer at fastholde og tiltrække toptalenter. Alt dette skabes af nuværende eller potentielle ledere, der alle er nøglepersoner, når det handler om at drive kulturagendaen.


Kulturen er en vanskelig størrelse

Dagens organisationer lever i en gennemsigtig verden, hvor beslutninger er synlige og tilgængelige for debat – både for eksisterende og potentielle kandidater. En organisations kultur bliver derigennem tydelig for verden, hvilket kan gøre den til en konkurrencemæssig fordel for organisationen eller blive dens akilleshæl. Kultur bliver derved ikke længere ’blot’ en HR-problemstilling, men et element, som forretningen som helhed gør klogt i at tage alvorligt.

Kultur drives top down. Ikke desto mindre har mange ledere trods deres fagområder vanskeligt ved at definere organisationskultur – og færre endnu ved, hvordan de kan udbrede en sund kultur i organisationen.


Fokusér på at drive kultur, som derefter vil drive performance
Mange virksomheder har længe været drevet af et temmelig ensidigt fokus på optimering og performance. De hårde facts viser imidlertid, at dette pres og den hårde konkurrence ofte fører til fratrædelser og dårlige bundlinjeresultater.

I Deloitte mener vi, at ledelsen anno 2015 bør fokusere på at opbygge en stærk og varig kultur, da dette vil styrke bundlinjen – ultimativt kan kulturen endda redde bundlinjen.

Her er fem ting, du som HR-leder kan gøre:

  1. Sørg for, at kultur er noget, man taler om på topledelsesniveau. Find eksempler på dårlig kultur, og vis ledelsen, hvordan den bidrager til at erodere de finansielle resultater.
  2. Læg en strategi for, hvordan kulturen udvikles? Hvor er I i dag, hvor skal I hen, og hvad skal der til undervejs?
  3. Skab én-til-én-sammenhæng mellem kultur og organisering. Understøtter organisationsstrukturen en god kultur, eller bidrager den til mistillid og manglende samarbejde?
  4. Gør kultur til en integreret del af performance og ledelsesudvikling. De ledere, der bidrager til en god kultur, bør belønnes for det – og omvendt.

Til slut: Husk vigtigheden af at fastholde nøglepersonerne fra egne rækker. Bedre kulturbærere i virksomheden findes næppe.

Download Human Capital Trends 2015

Fandt du dette nyttigt?