Case study

Ledelsesassistance i en offentlig virksomhed

Ledelsesstærk interim assistance til offentligt regi

I foråret 2013 stod Statens Administration uden leder i sit ene regnskabsteam. En rekrutterings- proces var sat i gang, men indtil den permanente løsning var på plads, var der behov for midlertidig høj faglig ledelsesassistance. Løsningen blev en ekstern konsulent fra Deloitte.

Statens Administration har ansvaret for administrationen af løn, regnskab samt lån, tilskud og garantier for 140 statslige institutioner fordelt på 20 ministerområder. Administrationen varetages af i alt 12 løn- og regnskabsteams. Hvis et team ikke fungerer, kan det have negative konsekvenser for driften samt kunde- og medarbejdertilfredsheden. Man kunne derfor ikke risikere at efterlade et team uden en leder for en længere periode.


Plug n’ play
Kravene til Deloitte-konsulenten var klare. Der var behov for en dygtig leder med en stærk faglig ballast og stor forretningsforståelse. Men med en tidshorisont på tre måneder var der ikke tid til oplæring. Konsulenten skulle derfor være selvkørende fra dag ét.

Den midlertidige ledelsesassistance endte derfor som en plug n’ play-løsning, hvor konsulenten allerede havde erfaring med økonomicentrets systemlandskab og reglerne omkring regnskab i staten kombineret med evnerne til på samme tid at have hænderne i maskinrummet og hovedet på ledelsesgangen.
 

Kompetent ledelse
Succesfuld ledelse af 22 medarbejdere for en midlertidig periode kan være en udfordring for selv den mest kompetente ledelsesprofil. Men ikke desto mindre var det, hvad Deloitte-konsulenten opnåede hos Statens Administration. Konsulenten tog som det første en halv time med hver enkelt medarbejder i teamet for at lære dem at kende. Det var en rigtig god investering.

”De fandt ud af, at hun var dygtig rent fagligt, og at hun interesserede sig for dem. Det resulterede i, at hun helt fra begyndelsen blev accepteret og med det samme kunne agere som teamets leder. Det har jeg stor respekt for”, pointerer Eyd Torfinnsdottir Mortensen og fortsætter: ”Det var guld værd for en institution som vores, at det gode kundesamarbejde kunne fortsætte upåvirket, og at medarbejderne fortsat fik stærk ledelsesmæssig opmærksomhed, faglig sparring og alt i alt, at teamet blev drevet videre i god stil uden formtab”.


Optimeret drift
Målet med at sikre en stabil drift blev opnået til fulde. Men derudover blev der også stillet skarpt på økonomicentrets interne processer. Med afsæt i et velafprøvet metodeapparat og analyseværktøjer havde konsulenten fokus på at skabe transparens, optimere processer og dokumentere arbejdsprocesser.

”Vi blev opmærksomme på, hvor man med fordel kunne optimere. Så udover at sikre driften og løfte både kunde- og medarbejdertilfredsheden fik vi også effektiviseret og strammet op, hvor der var behov for det. Det var mere, end vi havde regnet med”, slutter Eyd Torfinnsdottir Mortensen med tilfredshed. 

“... udover at sikre driften og løfte både kunde- og medarbejdertilfredsheden fik vi også effektiviseret og strammet op, hvor der var behov for det.”

(Eyd Torfinnsdottir Mortensen, kontorchef i Statens Administration.)

 

Fandt du dette nyttigt?