Analyse

2017 Global Health Care Outlook – Fremskridt på trods af blivende udfordringer

De udfordringer, der til stadighed præger den globale sundhedssektor, har ikke ændret sig meget gennem de sidste år. Et centralt spørgsmål er derfor, hvordan sundhedssektoren kan skabe fremdrift i mødet med disse blivende udfordringer.

2017 forventes at blive et år med stigende behov og medhørende forbrug inden for sundhedssektoren. Disse drives af en stadigt aldrende befolkning, udbredelse af kroniske sygdomme, økonomiske usikkerheder samt stigende forventninger fra patienterne.

’2017 Global Health Care Outlook’ rapporten går i dybden med fem trends inden for sundhedssektoren: CostCare delivery, Innovation, Operations og Regulatory compliance. Rapporten redegør derudover for en række overvejelser, som sektorens interessenter kan benytte sig af i bestræbelserne på at udvikle en mere effektiv og værdiskabende sundhedspleje.

Nedenfor gives et kort indblik i indholdet af hver trend. For en dybdegående gennemgang kan hele rapporten tilgås via linket til højre.

Cost
Sundhedssektorens største globale regioner forventer en stigning i forbruget af sundhedsrelaterede ydelser på mellem 2,4 - 7,5 procent fra 2015 til 2020. Dog udfordres målet om universel sundhedspleje af infrastrukturelle problemer, der også gør det svært at opretholde det nuværende service- og prisniveau.

Care delivery
Manglende adgang til basale sundhedsydelser og varierende kvalitet er blivende udfordringer i mange store regioner. Kompleksiteten gør, at de leverancemodeller, der benytter sig af teknologiske løsninger og samarbejder på tværs af offentlige og private aktører, har bedre chancer for at producere positive resultater.

Innovation
Teknologisk og operationel innovation er en af de centrale metoder, hvorved sundhedssektoren kan levere flere og bedre ydelser til lavere omkostninger. 3-D printede enheder, kunstig intelligens, virtual reality og telemedicin er blot nogle af de innovationer, der kan bidrage til ’mere for mindre’.

Operations
Både offentlige og private sundhedssystemer får højst sandsynligt behov for at implementere nye forretningsmodeller, hvis de fortsat skal kunne levere en mere effektiv og værdifuld sundhedspleje. En central pointe er, at man med fordel kan lære fra andre industrier uden for sundhedssektoren. Særligt kan sundhedssektoren drage fordel af investeringer i værktøjer og processer, der muliggør en bedre forståelse af markedet og kundesegmentet.

Regulatory compliance
De primære regulatoriske fokusområder er: Kvalitet og sikkerhed for klinikker, cyber security, forfalskede medicinske produkter og korruption. En måde at sikre overblik i en skarpt reguleret industri er ved at skabe standardiserede tilgange til overholdelse af de nye regulativer.

Download rapporten her
Fandt du dette nyttigt?

Relaterede emner