Indsigt

Analyse af praktisk strategisk risikostyring

Teknologisk usikkerhed ændrer strategien i Life Sciences

Håndteringen af strategiske risici har altid været en del af ledelsen i de mest succesfulde virksomheder. Men i dagens risikofyldte miljø kan det være svært at styre de risici, der kan påvirke driften på et strategisk niveau. Den øgede hastighed, ændringer og risici er nogle af grundende hertil.

Deloitte har i foråret 2013 fået udført en global analyse af mere end 300 virksomheders implementering af risikostyring. Deloitte ønskede at belyse, hvordan virksomheder kan håndtere strategiske risici effektivt – nu og i fremtiden. 

Analysen resulterede både i nye observationer og bekræftede eksisterende opfattelser, af hvilke de vigtigste observationer var:

  • Teknologisk risiko: 53 % af adspurgte virksomheder mener, at teknologiske udviklinger, såsom sociale medier, mobil data og ”big data”, kan have stor indflydelse på deres strategiske resultater. 91 % har ændret strategier, siden disse teknologier kom på markedet.
  • Life Sciences: Den teknologiske risiko er størst blandt tekniske virksomheder og life sciences. 94 % af adspurgte Life Sciences virksomheder har ændret deres strategi efter fremkomsten af nye teknologier, såsom sociale medier, mobil data og ”big data”.
  • Strategiske risici et fokusområde: 81 % af adspurgte virksomheder håndterer eksplicit strategiske risici udover de traditionelle, operationelle, finansielle og regulatoriske risici.
  • Strategisk risikostyring er under forandring: 94 % af adspurgte virksomheder har æn-dret deres tilgang til strategisk risikostyring indenfor de seneste tre år.
  • Integreret i budget og strategi processer: Flere og flere virksomheder inkluderer strategisk risikoanalyse i den strategiske planlægning.
  • Topledelsens agenda: I 67 % af adspurgte virksomheder har administrerende direktør, bestyrelsen eller risikokomiteen i bestyrelsen overblik over strategiske risici.
  • ”Reputation risk” er størst: Generelt er den største risici, de adspurgte virksomheder har identificeret, risiko relateret til omdømme.
  • Menneskelige ressourcer og innovation: Om tre år er menneskelige ressourcer og udviklingsporteføljen de største strategiske aktiver, virksomhederne skal investere i.

Som svar på de nye strategiske udfordringer, og hastigheden hvormed de kan ændre sig, investerer virksomheder flere ressourcer i at forbedre effektiviteten og resultaterne af den strategiske risikostyring.

Exploring strategic risk
Fandt du dette nyttigt?