Indsigt

Kan man outsource medicinaldirektøren?

Deloittes Martin Faarborg i Berlingske Business

Dette synspunkt er skrevet af partner i Deloitte Martin Faarborg og har tidligere været bragt i Berlingske Business.

Selv om der er godt gang i outsourcingen inden for medicinalindustrien, er der også faldgruber. Ikke alt kan outsources, for vigtig viden kan gå tabt.

De lavthængende frugter er for længst plukket i medicinalbranchen, og i dag står den globale medicinalindustri over for ualmindeligt store strategiske udfordringer. De senere år har omsætningsvæksten haltet, de vestlige regeringer presser priserne, gennemfører omfattende sundhedsreformer og besparelser, patenterne udløber, og kopiproducenterne bliver bedre.

Branchens indtjening har aldrig før stået over for et lignende pres. Og der tegner sig to retninger, som medicinalvirksomhederne kan gå for at imødekomme presset.

Den ene vej går mod Kina, Afrika og andre nye emerging markets, hvor virksomhederne kan forbedre deres omsætning ved hjælp af stigende efterspørgsel fra en aldrende middelklasse, der vokser i større eller mindre grad.

Den anden vej er en stram styring af omkostninger. Her ser vi nogle interessante tendenser, hvor medicinalvirksomhederne tænker nye forretningsmodeller ind. Selv om ingen af de største globale medicinalselskaber er i gang med at lægge samtlige funktioner inden for salg, produktion, markedsføring, forskning og udvikling uden for huset med en slags virtuel forretningsmodel for at få så lille og omkostningsbesparende organisation som muligt, så ser vi en stærk bevægelse, hvor flere og flere enten har outsourcet mange funktioner, eller som har planer om at ændre den måde, som de driver forretning på via samarbejde med eksterne parter.

Større globale medicinalselskaber bevæger sig hen imod at outsource områder, der ikke er kerneforretningen. Udover IT er det for eksempel hele backoffice-funktionen, vedligehold og andre servicefunktioner.

En af de virksomheder, som for alvor er gået ind i arbejdet med nye forretningsmodeller, er Astra Zeneca, der har forfulgt en strategi med eksterne samarbejder inden for produktion og markedsføring. Medicinalvirksomheden har tillige outsourcet en af de funktioner, der vurderes som kerneopgaven for sådan en virksomhed, nemlig forsknings- og udviklingsfunktionerne. Dertil kommer, at de større globale medicinalselskaber arbejder med nye organisationsstrukturer, som kombinerer lokale, regionale og globale offshore-centre, og hvor opgaverne både bliver insourcet, co-sourcet eller outsourcet.

Også medicinalselskaberne i Danmark omstrukturerer salgsfunktionen, flytter arbejdspladser ud til lande, hvor produktionsomkostninger og lønninger er lavere. De globale virksomheder begynder nu at tage skridtet videre på denne rejse ved at skabe multifunktionelle forretningsservicecentre.

Men der er en grænse for outsourcing. Virksomhederne risikerer på sigt at miste kompetencer og ekspertise. De risikerer, at underleverandørernes kompetencer, og dermed magt i forhold til kundevirksomheden, stiger.

Dermed bliver transaktionsomkostningerne så høje, at det modsatte træk bliver nødvendigt: Nemlig at der insources. Så nej – medicinaldirektøren kan ikke outsources. Ligesom en række processer og opgaver oftest løses bedst inden for murerne.

Fandt du dette nyttigt?

Relaterede emner