Indsigt

Metoder til sammenligning af klinisk og økonomisk værdi

Den næste udfordring

Den traditionelle model for farmaceutisk kommercialisering – forskning, kliniske forsøg, myndighedsgodkendelse, salg og marketing – er under stigende pres fra faldende produktivitet på forskningsområdet samt myndighedernes forsøg på at reducere omkostninger.

Medicinalvirksomhederne bør være mere proaktive i håndteringen af den økonomiske og kliniske værdi af deres produktportefølje gennem hele produktets livscyklus. Sådan konkluderer en ny analyse fra Deloitte, der samtidig opfordrer virksomhederne til at dokumentere denne værdi for både patienter og beslutningstagere samt at skabe øget innovation omkring at levere økonomisk værdi.

For at nå disse mål har mange farmaceutiske virksomheder allerede investeret i nye værktøjer til sammenligning af klinisk og økonomisk værdi. Disse værktøjer kan hjælpe med at identificere de særlige kendetegn ved et lægemiddel, medicinsk udstyr eller indgreb, og derefter for hvert af disse måle den økonomiske værdi, eksempelvis reduceret tid hos lægen, færre sengedage, færre omkostninger til diagnostik samt færre krav til yderligere lægemidler.

Værktøjerne giver dermed virksomhederne mulighed for at fokusere deres indsats for at skabe værdi for både patienter og beslutningstagere samt mulighed for at anvende økonomisk, værdibaseret tænkning på tværs af hele processen for udvikling, markedsføring og anvendelse.

Pharma Industry, The Next Challenge - Improving Clinical and Economic Value
Fandt du dette nyttigt?

Relaterede emner