Analyse

Sydamerikas indflydelse på det globale marked

Global forest, paper, and packaging trends 2013

Denne rapport fra Deloittes globale Manufacturing-gruppe analyserer trends inden for den globale skov-, papir- og emballagesektor, hvor væsentlige kapacitetsudvidelser i Sydamerika forventes at tilføje mellem 20 og 30 millioner meterton kemisk papirmasse til det globale marked i 2020.

Denne rapport fra Deloittes globale Manufacturing-gruppe undersøger udviklingen i den globale skov-, papir- og emballagesektor, illustreret gennem udbud og efterspørgsel i Sydamerika, hvor kapaciteten i papirmasse forventes væsentligt udvidet i de kommende år. 

Rapporten konkluderer blandt andet, at Sydamerika – med sine nuværende investeringer i ny teknologi – kan skabe sig en konkurrencefordel på de globale markeder, hvis træbaseret og anden celluloseholdig bioenergi når et produktionsniveau i kommerciel skala.

Læs mere om, hvad du som producent kan forvente at se af investeringsbeslutninger, geografisk positionering, prissætning samt eksport og import.

 

Global forest, paper, and packaging trend watch 2013
Fandt du dette nyttigt?