Analyse

Risikostyring i de globale forsyningskæder

Udfordringer og løsninger

Avancerede forsyningskæder er afgørende for konkurrenceevnen i mange virksomheder. Men deres indbyrdes forbundne, globale karakter også gør dem sårbare over for en række risici.

Globale forsyningskæder
Både interne og eksterne kræfter er i disse år med til at øge risici i de globale forsyningskæder. Nogle er makrotendenser som globalisering og internationale afhængigheder, som gør forsyningskæderne mere komplekse og dermed forstærker virkningen af eventuelle problemer. Andre er virksomhedernes egne ambitioner om at forbedre effektiviteten og reducere driftsomkostningerne. Selvom tendenser som LEAN, just-in-time, reduceret produktlevetid, outsourcing og leverandørkonsolidering har givet forretningsmæssige fordele, har de også indført nye former for risici og reduceret margen for fejl.

Risikohændelser i forsyningskæden har således en dybtgående indvirkning og bliver dyrere og dyrere at håndtere. 

Deloitte har spurgt 600 ledere og supply chain-specialister fra fremstillings- og detailvirksomheder, hvad de ser som de vigtigste risici – og hvilke foranstaltninger, de træffer for at håndtere dem. Respondenterne repræsenterer både store og små virksomheder i en lang række industrier i hele verden med hovedvægt på Nordamerika, Europa og Kina.

 

Fandt du dette nyttigt?