Insight

Private-segmentet forventer fremgang og vækst

Optimismen stiger i private-segmentet - 2 ud af 3 forventer stigende indtægter de kommende år

Mens de globale økonomier er inde i en højkonjunktur, stiger optimismen i private-segmentet. I rapporten ”Global perspectives for private companies“ fremgår det, at to tredjedele af virksomhedslederne i dette segment på globalt plan er overbeviste om, at deres indtægter vil stige i det kommende år.

Og de optimistiske forventninger stopper ikke der. Af de næsten 1900 ledere, der har deltaget i undersøgelsen, forventer de fleste, at indtægter, overskud, produktivitet og kapitalinvesteringer vil stige i det kommende år. Og 45 procent planlægger at ansætte flere fuldtidsansatte, selvom 53 procent oplever, at der er større usikkerhed omkring deres fremtidige forretningsmuligheder.

Hvilke risici kan komme i vejen?

Selvom optimismen er gennemgående, er der fortsat nogle risici, der kan hæmme private-segmentets vækst og fremgang.

Særligt den geopolitiske usikkerhed bliver nævnt konsekvent, ligesom respondenterne peger på, at markedsforstyrrelser, valutakursudsving, svagere efterspørgsel på hjemmemarkedet, øgede lovkrav og teknologiske omkostninger er de største trusler.

For at imødegå dem er 35 procent af respondenterne fokuseret på øget produktivitet, mens 33 procent af respondenterne arbejder på at udvikle nye produkter og tjenester samt rykke ind på nye markeder.

Global perspectives for private companies

Teknologi, opkøb og tiltrækning af talenter

For at fremme væksten bliver der i rapporten identificeret tre indsatsområder, virksomhedslederne vil sætte ind:

Teknologi

62 procent af virksomhederne sigter efter at udnytte nye teknologier til at øge effektiviteten, 46 procent bruger teknologier til at forbedre kundeoplevelsen og 37 procent bruger nye teknologier til at understøtte forskning og udvikling.

M&A

66 procent forventer at være en del af M&A-aktivitet i løbet af det næste år. Det er der flere forskellige årsager til, men 33 procent nævner muligheden for at komme ind på nye markeder, og 32 procent peger på muligheden for at udvide og diversificere deres kundebase.

Talenter

For at overvinde udfordringerne ved at tiltrække talenter, opfylde et voksende arbejdsstyrkebehov og øge fastholdelsen planlægger 46 procent af virksomhederne at investere i uddannelse af deres medarbejdere, og 33 procent investerer i ledelsesudviklingsprogrammer.
 

Watch the video | Global Perspectives for private companies

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('