Pressemeddelelser

Undersøgelse: Mindre danske virksomheder sætter mål – men det halter med strategien

Danske virksomheder med 50-199 medarbejdere er gode til at formulere målsætninger, men er klart udfordret, når de skal formulere og gennemføre strategier, der skal indfri målsætningerne. En smule anderledes ser det ud for de mellemstore virksomheder med mere end 200 medarbejdere. Epinion har for Deloitte undersøgt forholdet mellem mål og midler i de to segmenter og taget temperaturen ud fra virksomhedernes tilgang til vækst, internationalisering og digitalisering.

Der er generelt et misforhold mellem målsætninger og strategier – især når det gælder de mindre virksomheder med 50-199 medarbejdere. Virksomhederne ser sig strategisk udfordret af både interne og eksterne barrierer som eksempelvis mangel på kvalificeret arbejdskraft, bøvlet lovgivning og regulering.

Vækst – vi mangler dygtige folk

95 procent af de såkaldte mid-market virksomheder har en målsætning om vækst, og 80 procent af dem har en egentlig strategi for væksten. Blandt de mindre virksomheder er det kun 84 procent, der har vækstmålsætninger, og blot 67 procent, der har sat vækstmålet i strategisk system.

Virksomhederne peger på en række interne og eksterne barrierer for at omsætte vækstmålene til operationelle strategier. Internt er den største udfordring mangel på relevante kandidater. Eksternt er barriererne primært faldende efterspørgsel samt lovgivning og regulering.

Jørn Jepsen, partner i Deloitte og ansvarlig for segmentet små og mellemstore virksomheder, siger: ”De små og mellemstore virksomheder udgør størstedelen af dansk erhvervsliv, og det er derfor positivt, at danske virksomheder uanset størrelse, arbejder struktureret med vækstmålsætninger og har ambitioner for fremtiden.

Der er ingen tvivl om, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er den helt store udfordring for små som store, og det stiller krav til, at vi opruster arbejdsstyrken med nye kompetencer og bliver bedre til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, så vi kan fortsætte som konkurrencedygtig vidensnation.”

Fakta om undersøgelsen

Epinion har gennemført undersøgelsen med spørgeskema gennem telefoniske interviews med 193 danske virksomheder fordelt på størrelse og brancher.

De interviewede personer er CEOs, CFOs, udviklingsdirektører, strategidirektører o. lign.

 

Internationalisering – lovgivningen er bøvlet

Misforholdet mellem målsætninger og erklærede strategier er også udtalt, når det samlet set gælder de adspurgte virksomheders internationale orientering. 59 procent har en målsætning om international tilstedeværelse, mens kun 47 procent har en strategi for at gå i det internationale marked.

Den største interne barriere for international aktivitet er, at det ganske enkelt ikke er særlig højt på dagsordenen i virksomheden, og eksternt opfattes lovgivning og regulering som bøvlet, hvilket afholder mange fra at indtage fremmede markeder.

Digitalisering - vi mangler dygtige folk

Mismatch mellem målsætning og strategi er den samme, når man zoomer ind på virksomhedernes anvendelse af digitale teknologier. Undersøgelsen viser, at 82 procent anvender digitale teknologier, mens kun 61 procent af dem gør det strategisk.

Årsagen til misforholdet skal især findes internt i de adspurgte virksomheder. 35 procent angiver, at de mangler relevante kandidater med digitale kompetencer, og at de eksisterende kompetencer ikke kan imødekomme nye digitale krav. Eksternt er det især lovgivning og regulering, der står i vejen for mere anvendelse af digitale teknologier.

Jørn Jepsen mener, at erhvervsorganisationer og erhvervslivet har et fælles ansvar for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder med at overkomme barriererne og etablere realiserbare strategier, så også de forbliver konkurrencedygtige i fremtiden.

”Virksomhederne selv kan starte med at træffe en ledelsesbeslutning om, at enhver målsætning altid skal følges af en klar og realisérbar strategi, og herunder strategisk klarhed om, hvordan hver enkelt barriere skaffes af vejen. Vi har et enormt potentiale i Danmark – det skal vi udnytte.”

Download rapporten om mid-markedets syn på vækst, internationalisering og digitalisering her.

Kundecase: TripleNine

Da danske TripleNine i 2013 fusionerede med norske Koppernæs Group og dannede TripleNine Group A/S, den største fiskemel og –olie virksomhed i Skandinavien, kom synergierne ikke så hurtigt som forventet.

Læs casen her

Download rapporten

Fandt du dette nyttigt?