Pressemeddelelser

Speditører slår vognmænd på indtjening

Transportanalysen 2019

De store virksomheder i transportbranchen formår at holde en stabil indtjening, trods voksende konkurrence, usikkerhed om den globale vækst og skrappere miljøkrav. Ifølge Deloittes årlige analyse af regnskaberne fra et udsnit af speditører og vognmænd havde godt fire ud af fem transportvirksomheder overskud i 2018.

”Transporterhvervet er alt i alt en veldreven branche, der holder kadencen, selv om markedet er presset. Det er generelt fornuftige virksomheder, som forstår at tilpasse sig forandringer,” fastslår Lars Andersen, der er brancheleder i Deloitte.

Konsolidering

Ifølge Deloittes transportanalyse er det forsat de mellemstore speditørvirksomheder med 26-50 ansatte, der tjener mest pr. ansat. Men de største virksomheder med over 50 ansatte er kommet godt med de seneste år og nærmer sig branchens gennemsnit, som i 2018 var på 140.000 kr. pr. ansat.

Forskellen i indtjening ses også tydeligt i virksomhedernes soliditet. Her klarer de mindre og mellemstore virksomheder sig bedst med en gennemsnitlig soliditet på 36 procent mod 22 procent blandt de største virksomheder.

”De store virksomheder i transportbranchen har siden krisen i 2008 opkøbt mindre virksomheder og bidraget til at konsolidere branchen. Dermed har de bedre muligheder for at udnytte kapaciteten, så de kan begrænse kørslen med tomme lastbiler,” siger Lars Andersen.

Jævn flot soliditet

Han tilføjer, at det på den baggrund også er de største vognmænd med flere end 50 ansatte, der har haft fremgang i indtjeningen de seneste år. Derimod falder den gennemsnitlige indtjening hos vognmænd med færre end 50 ansatte. I gennemsnit tjente vognmænd 47.500 kr. pr. ansat i 2018, hvilket er en stigning på 4 procent i forhold til 2016. Den gennemsnitlige soliditet blandt vognmænd er steget fra 29,7 procent i 2016 til 32,0 procent i 2018, hvilket ifølge Lars Andersen er et jævnt flot niveau.

De mellemstore transportvirksomheder havde i 2018 langt større fremgang i indtjening end de største virksomheder med en omsætning på mere end 300 mio. kr. I gennemsnit tjente en transportvirksomhed 67.000 kr. pr. ansat i 2018 – en fremgang på 18 procent i forhold til året før. De største virksomheder markerer sig dog med en væsentlig bedre soliditet på 33 procent i gennemsnit mod 19 procent hos de mellemstore.

Logistikcentre

”Stadig flere store transportvirksomheder etablerer logistikcentre, som tilbyder kunderne lagerhotel og pakning af varer fra webbutikker med direkte levering til slutkunderne. Det styrker virksomhedernes indtjening,” siger Lars Andersen.

Han understreger, at branchens gode indtjening de seneste år er trukket af global vækst. Lars Andersen ser dog også tegn på stagnation i transportbranchen, fordi godstransport bliver ramt af voksende global usikkerhed i form af handelskrig, Brexit og generel afmatning i verdenshandlen.

”Når nedturen sætter ind, er det afgørende, at transportvirksomhederne kan skalere forretningen. Faste omkostninger skal gøres variable, eksempelvis skal man sikre sig, at det er muligt at komme ud af leasingaftaler med kort varsel,” fastslår Lars Andersen.

Han mener, at virksomhederne i transportbranchen gennem de seneste år generelt har opbygget et godt fundament for indtjening – også i forhold til resten af dansk erhvervsliv.

Fakta om transportanalysen

Deloittes transportanalyse bygger på de seneste tre års nøgletal og resultater for 153 speditører og 451 vognmænd.

Vil du vide mere?

Find de seneste nøgletal, analyser og indsigter i 2019-udgaven af Deloittes Transportanalyse.

Transportanalysen 2019
Fandt du dette nyttigt?