Case study

Stabilitet og merværdi  

Ved at ansætte eksterne konsulenter til at drive en del af de daglige opgaver i en periode, hvor mange af Danske Invest egne medarbejdere var bundet op på et større projekt, sikrede virksomheden stabilitet i driften og fik optimeret en række processer.

I august 2011 stod Danske Invest over for at foretage et skifte fra ét it-system til et andet. Et større projekt, som de erfaringsmæssigt vidste ville binde mange interne ressourcer i en længere periode. For at sikre en stabil drift af de daglige opgaver på trods af ressourcetrækket, besluttede virksomheden at ansætte eksterne konsulenter til at understøtte driften.

”Der var jo stadig alle de almindelige driftsopgaver, der skulle løses, og vores interessenter skulle ikke lide under, at vi var nødt til at trække folk væk fra deres normale arbejde. Vi har gode erfaringer med at bruge eksterne konsulenter, så vi sendte opgaven i udbud. Vi endte med at vælge Deloitte. De kunne tilbyde et gennemarbejdet og professionelt setup, og de udviste en professionel ydmyghed i forhold til, at de ikke på forhånd vidste alt, hvad der er at vide om vores forretning.” Det forklarer Christian Carlsen, Head of Fund Operations i Danske Invest.


Smertefrit forløb
De eksterne konsulenter indgik i det daglige arbejde i Danske Invest i godt halvandet år i perioden oktober 2011 til marts 2013. Konsulenternes arbejde strakte sig over en lang række regnskabs- og kontrolopgaver. Dertil kom andre opgaver som generel procesoptimering og udarbejdelse af forskellige arbejdsbeskrivelser og oplæringsplaner for nye medarbejdere.

Fandt du dette nyttigt?