Løsninger

Midlertidig assistance til administrative enheder inden for regionen

Når der er behov for ekstra ressourcer, fleksible løsninger og operationel optimering

En operationel, skræddersyet løsning, der understøtter kerneforretningen og effektivt sikrer den bedste platform for effektiv drift i den administrative enhed.

Vi ser, at regionerne fortsætter den organisatoriske omlægning ved at samle de administrative funktioner i centrale enheder med det formål at optimere processer og styrke kompetencerne inden for de enkelte områder. Der er derfor et afledt behov for operationelle ressourcetilgange, hvor der fokuseres på optimering og standardisering af opgaver. Der er en stigende efterspørgsel på skræddersyede modeller og løsninger, der kan bidrage til at effektivisere processerne.

Deloitte er et multidisciplinært revisions- og rådgivningsfirma, der leverer integrerede løsninger, som sikrer den bedst mulige assistance og rådgivning. I spidsbelastningsperioder som for eksempel ved sammenlægning af administrative enheder mv., kan det ofte være vanskeligt at dedikere de fornødne interne ressourcer til løsning og optimering af de administrative opgaver og igangsatte projekter. Ved at engagere midlertidigt personale vil organisationen kunne sikre den nødvendige fremdrift og ønskede kvalitet i opgaveløsningen. 

Uanset årsagen til ressourcebehovet vil den midlertidige assistance kunne bistå med løsninger på alle niveauer i administrationen og inden for alle områder, herunder økonomiafdelingen, lønafdelingen og HR. En midlertidig assistance sikrer ikke kun opretholdelse af driften, men er også med til at sikre effektive og standardiserede processer.

Deloitte Business Process Solutions har stor erfaring med at yde midlertidig assistance og har endvidere et unikt og indgående kendskab til regionernes særlige udfordringer.

Med udgangspunkt i den enkelte organisations situation og med vores særlige kendskab til regionernes udfordringer, assisterer vi med operationelle løsninger og hjælper med afdækning af aktuelle behov. Vi har blandt andet hjulpet regionerne med:

 • Komplicerede afstemningsopgaver inden for lønområdet
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder sidemandsoplæring og kurser
 • Effektive løsninger i forbindelse med håndtering af specifikke problemstillinger
 • Proceskortlægning og optimering
 • Midlertidigt administrationspersonale som fx controller mv.
 • Ledelsesrapportering
 • Assistance i forbindelse med årsafslutning, herunder forberedelse af revisionsmateriale
 • Udarbejdelse af vejledninger og guides til komplicerede administrative processer og afstemningsopgaver
 • Investeringsregnskaber
 • Fondsregnskaber
 •  EU-regnskaber.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Tina Larsson

Tina Larsson

Partner

Tina is a partner at Deloitte Consulting and has more than 15 years of experience within controlling, reporting, operation, restructuring and optimization of finance functions. She has a background as... Mere

Kristian Salling

Kristian Salling

Partner

Kristian Salling is a partner in Deloitte Consulting where he serves large and medium-sized private companies in a wide range of industries. Kristian worked for Deloitte since 2005 and has a wide expe... Mere