Løsninger

Operationel projektstyring

Når der er behov for optimale processer og styring af projekter med EU-finansiering

God projektstyring tager udgangspunkt i hele processen fra vugge til grav med fast definerede roller og ansvar i organisationen. Dette bør understøttes med værktøjer og tjeklister til overvågning af de økonomiske aspekter.

Vi ser, at der stilles stadigt større krav til eliminering af økonomiske risici på projekter, der er medfinansieret af EU-midler. Det forventes, at regionerne har processer og værktøjer, som sikrer professionel administrativ styring og kontrol af projekter. Dette skal bidrage til, at projektmidler udnyttes optimalt med fokus på de ønskede resultater, så mindst mulig tid bruges på de administrative dele af projektstyringen.

 

Deloitte er et multidisciplinært revisions- og rådgivningsfirma, der leverer integrerede løsninger, som sikrer bedst mulig assistance og rådgivning. Vores erfaring viser, at investering i god projektstyring har positiv effekt på bundlinjen, ligesom god projektstyring kan skabe merværdi i organisationen som følge af færre omkostninger. 

Implementering af effektiv projektstyring tager udgangspunkt i fire områder, som alle er indbyrdes afhængige, dvs. ved implementering af forbedret projektstyring skal der være fokus på alle fire områder, som følger.

 • Systemer, værktøjer og data
 • Processer og arbejdsgange
 • Organisation, roller og ansvar
 • Uddannelse og kommunikation.


Til styring af projekter har Deloitte udviklet en interaktiv portal, som har stærkt fokus på disse fire områder. Portalen når ud til hele organisationen, idet roller og ansvar klart defineres og kommunikeres via organisationens intranet. Der er udviklet:

 • Værktøjer til budgettering af projekter 
 • Tjeklister til kontrol af faser
 • Værktøjer til opfølgning og controlling i form af rapportering til projektejere
 • Dokumenterede arbejdsgange og vejledninger


Vore løsninger er skalérbare og kan tilpasses efter behov; Der kan således til- og fravælges løsninger og værktøjer inden for konceptet. Konceptet er en ideel løsning for organisationer, der ønsker at fokusere på optimalt udbytte af projektmidler og samtidig vil sikre effektiv styring og eliminering af risici på området. Konceptet tilrettelægges og implementeres i samarbejde med relevante medarbejdere i organisationen, således at der tages ejerskab på projektet hos de medarbejdere, der arbejder med projekter.

Vores erfaring viser, at projektstyring typisk er en udfordring for vores kunder, da der er mange interessenter involveret og mange varierende aktivitetsforløb. Denne kombination kan resultere i stor kompleksitet og kræver ofte stram styring og stor indsigt i området - en indsigt og erfaring, som Deloitte besidder, da vi andre steder har hjulpet med:

 • Udarbejdelse af projektbudget
 • Udarbejdelse af projektflow: initiation, planlægning, gennemførelse, controlling og afslutning
 • Kommunikation mellem økonomi og projektledere
 • Sparring til projektafdelinger 
 • Implementering af projektstyring og projektadministration
 • Gennemgang af projektregnskaber, herunder regnskabsaflæggelse og regnskabsadministration samt klargøring til revision.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Tina Larsson

Tina Larsson

Partner

Tina is a partner at Deloitte Consulting and has more than 15 years of experience within controlling, reporting, operation, restructuring and optimization of finance functions. She has a background as... Mere

Nelli Andersen

Nelli Andersen

Director

Nelli er director i Enterprise Risk Services.... Mere