Løsninger

Procesoptimering af tilsyn og kontrol i den offentlige sektor

Afspejler den eksisterende tilrettelæggelse af din myndigheds tilsynsprocesser en effektiv og effektfuld kontroltilgang?

En intelligent og risikostyret kontroltilgang sikrer, at kontrolressourcerne anvendes både mere effektivt og målrettet dér, hvor der er størst behov for kontrol.

Traditionelt har mange offentlige myndigheder haft en aktivitetsbaseret tilgang til tilsyn og kontrol, dvs. jo flere tilsyn, jo bedre, og hvis der har været behov for at gennemføre effektiviseringer, har dette ofte medført færre tilsyn og dermed lavere effekt. I de seneste år er flere og flere myndigheder imidlertid begyndt at gøre sig erfaringer med en både smartere og mere effektfuld tilgang, hvor fokus for kontrolindsatsen rettes mod de områder, hvor der er størst risiko for, at borgere og virksomheder ikke overholder reglerne – med andre ord en mere risikostyret og differentieret tilgang til kontrolindsatsen.

Samtidig er offentlige myndigheder begyndt at fokusere på mulighederne for digitalisering af kontrolindsatsen, herunder særligt at anvende data som grundlag for identifikation, prioritering og opfølgning på kontrolindsatsen, og med dette fokus kommer samtidig behovet for at anvende teknologiske løsninger, der kan levere og analysere data. 

Samlet set er det altså særligt nøgleord som risikostyring, differentiering og digitalisering af kontrolindsatsen, som vil være på dagsordenen for offentlige myndigheders kontrol- og tilsynsprocesser.

I Deloitte har vi både omfattende og gode erfaringer med at hjælpe offentlige myndigheder med at optimere kontrolindsatsen, således at de dels opnår en større effekt af deres indsats, dels en mere effektiv ressourceudnyttelse – altså bedre resultater for færre ressourcer.

Vores løsninger tager altid udgangspunkt i den konkrete myndigheds formål, rammevilkår og kontrolmiljø, samtidig med at vi gennem vores velafprøvede koncept for risikobaseret kontrol dels kan udfordre myndighedens nuværende praksis og forståelse af løsningsmuligheder, dels tilføre viden om god praksis fra andre. 

Et typisk projektforløb rettet mod at optimere en myndigheds kontrol og tilsyn følger disse faser:

  • Identificering af kontrolbehov og kontrolmiljø
  • Analyse af den eksisterende kontrolmodel
  • Udvikling af strategier for det fremtidige kontrolarbejde
  • Design af den fremtidige kontrolmodel, inkl. processer, værktøjer, dataanvendelse, it-understøttelse, effektmåling mv. 
  • Udarbejdelse af handlingsplaner, der beskriver processer, teknologibehov, organisering, kompetencebehov mv.
  • Implementering og eksekvering af handlingsplaner og dermed igangsættelse af de nye kontrolprocesser
  • Måling og rapportering på effekt og kvalitet i kontrolprocesserne – både før og efter.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Michael Theill

Michael Theill

Partner

Michael er ansvarlig for Deloittes effektiviseringsydelser til den offentlige sektor og har dyb kompetence indenfor effektivisering, procesoptimering, digitalisering, sagsbehandling og organisationsud... Mere

Camilla Kruse

Camilla Kruse

Partner and Talent Lead

Camilla er partner og Talent Lead for Deloitte Danmark.... Mere

Andreas Nikolajsen

Andreas Nikolajsen

Partner

Andreas er partner i Deloitte Consulting.... Mere