Løsninger

Udbud i staten

Hvordan sikres den mest hensigtsmæssige og effektive eksterne varetagelse af statslige opgaver?

Effektiv ekstern varetagelse af statslige opgaver afhænger for det første af et entydigt og dækkende beslutningsgrundlag, der identificerer, afgrænser og præciserer de udbudsegnede opgaver og fastlægger den mest hensigtsmæssige udbudsproces på baggrund af de markedsmæssige forhold. Dernæst skal udbudsprocessen gennemføres, så den understøtter valget af den bedste leverandør henset til pris og kvalitet. Endelig kræver en effektiv ekstern opgavevaretagelse en kontinuerlig og systematisk kontraktopfølgning.

Regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb har betydning for tilrettelæggelse og håndtering af udbud i staten. Strategien gælder på tværs af indkøbstyper – fra standardvarer til komplekse ydelser og helt nye, innovative løsninger – og skal sikre størst mulig værdi for indkøbskronerne.

Med strategien er der indført yderligere fokus på, at: 

  • Udbudsprocessen skal understøtte nedbringelse af transaktionsomkostninger, fremme innovation og et totaløkonomisk fokus. 
  • Markedsanalyser og markedsdialog skal være en integreret del af udbudsprocessen.Implementering, kontraktstyring og kontraktopfølgning skal forbedres. 
  • Statslige indkøb skal have en grøn profil, uden at der gås på kompromis med konkurrencehensyn eller brugerbehov.
  • Opfyldelsen af regeringens strategi kræver en moden indkøbsfunktion med de rette kompetencer og beslutningsgrundlag, der afdækker alle relevante løsningsmuligheder.

 

I Deloitte har vi stor erfaring med at rådgive om udbud og offentlig-privat samarbejde i staten. Vores projekter varierer i både størrelse og omfang: Fra at understøtte indkøbsfunktioner med en eller flere konkrete leverancer ved udbud af en opgave til at understøtte organisationen fra udvælgelse af udbudsegnede opgaver over gennemførelse af udbuddet til implementering og kontraktopfølgning.

Vi hjælper blandt andet med at:

  • identificere udbudsegnede opgaver og skabe et solidt grundlag for beslutningen om konkurrenceudsættelse af opgaver. Dette sker blandt andet ved at gennemføre markedsanalyser og benchmarks og ved at opstille business cases.
  • afgrænse og præcisere den valgte opgave.
  • fastlægge udbudsstrategi i form af valg af udbudsform, udbudsproces, tildelingskriterier mv. og tilrettelægge udbudsprocessen mest hensigtsmæssigt, blandt andet ved at kvalitetssikre udbudsmaterialet, understøtte brugen af LCC-modeller og fleksible udbudsprocedurer.
  • facilitere udbuddet, herunder udarbejde udbudsmateriale, udvikle LCC-modeller til evalueringen, tilrettelægge og anvende fleksible udbudsprocedurer og forestå evalueringen eller kvalitetssikre denne.
  • udvikle governancemodeller til kontraktopfølgning, herunder designe den rette ledelsesrapportering.
  • evaluere kontrakten og samarbejdet med den private aktør og forberede genudbud.

Vi arbejder desuden med generel modning og opgradering af indkøbsfunktioner. Vores store erfaring med at udvikle holdbare indkøbsstrategier og Deloittes omfattende rammeværk til analyse af indkøbsfunktioners modenhed danner baggrund for en strategisk udvælgelse af initiativer og indsatser, som sikrer indkøbsfunktionen den rette modenhed til organisationens behov.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.