SME

Health Care

Velkommen til Deloittes SME brancheside til sundhedssektoren. Her kan du blive klogere på de nyeste tendenser inden for healthcare-branchen og Deloittes samarbejde med læger, tandlæger og speciallæger.

Hele sundhedssektoren er i vækst. Vi bliver stadigt flere mennesker, vi bliver ældre, og vi får behov for at frekventere sundhedsvæsenet oftere og oftere.

Danskernes skattekroner lander derfor i stigende grad i sundhedsvæsenet, der samtidig bliver mødt med et stigende krav om effektivisering. Lige nu skyder højt specialiserede supersygehuse op i udkanten af de større byer, og det lakker mod enden for det bredspektrede sygehusvæsen, vi har været vant til.

Specialiseringen på sygehusene skaber behov for, at bredere opgaver løses andre steder. Pilen peger på almen praksis. Alment praktiserende læger skal favne bredere end nogensinde, og det skaber et stort arbejdspres. Derfor udgør de alment praktiserende læger en af befolkningsgrupper, som er i størst risiko for at få stress.

Den gennemgribende omstrukturering af opgaverne i sundhedsvæsnet er i fuld gang. Derfor ser vi som noget helt nyt en konsolidering i sektoren, hvor læger ansætter andre læger. Det skaber uundgåeligt ledelsesudfordringer og større administrationsansvar hos læger, der nu skal forholde sig til ledelse og økonomiske nøgletal ved siden af patientbehandlingen.

I tandlægebranchen står det anderledes til, da kun en andel af tandlægernes historisk gode indtægter kommer fra den offentlige økonomi. Men tandlægerne går ikke fri af udfordringerne med at lede deres virksomheder. De skal stadig være omstillingsparate. Meget tyder for eksempel på øget egenbetaling for patienterne. Samtidig vil tandforsikringer blive mere gængse, hvilket skaber endnu en spiller at bokse med på markedet: forsikringsselskaberne.

De seneste år har vi derfor set, at klinikker bliver opkøbt af kapitalfonde og administreres i kæder. Denne udvikling udfordrer tandlægernes faglige integritet og nødvendiggør en økonomistyring, der ikke kompromitterer kvaliteten af behandlingen. I fremtiden vil læger med almen praksis givetvis stå over for lignende udfordringer, og dermed er sundhedsvæsnets tektoniske plader sat i bevægelse.

Vores tilgang

 1. Strategisk gennemgang

  Denne strategiske gennemgang er baseret på dine nøgletal. Den gør dig i stand til at foretage taktiske justeringer, hvis der er behov for det, så din klinik er i balance til den fremtid, der venter.

 2. Årsregnskab

  Vi sørger for, at dit regnskab står snorlige, så du altid lever op til skattevæsenets love og regler. Processen med årsregnskabet giver os desuden en detaljeret indsigt i driften, som kan danne grundlag for sparring om eventuelle optimeringer.

 3. Formueplanlægning

  Dette rådgivningsmodul giver dig fuld indsigt i din egen økonomiske situation. Vi gennemgår typisk indkomst, skatteoptimering, pension og lån, så du kan blive ved med at leve, som du altid har gjort.

 4. Køb og salg

  Gennem årenes løb har Deloittes hjulpet hundredvis af kunder med at købe eller sælge praksis og klinikker. Her rådgiver vi både om ejendomskøb og tilbyder analyser af praksissens klientel.

 1. Strategisk gennemgang
 2. Årsregnskab
 3. Formueplanlægning
 4. Køb og salg

Denne strategiske gennemgang er baseret på dine nøgletal. Den gør dig i stand til at foretage taktiske justeringer, hvis der er behov for det, så din klinik er i balance til den fremtid, der venter.

Vi sørger for, at dit regnskab står snorlige, så du altid lever op til skattevæsenets love og regler. Processen med årsregnskabet giver os desuden en detaljeret indsigt i driften, som kan danne grundlag for sparring om eventuelle optimeringer.

Dette rådgivningsmodul giver dig fuld indsigt i din egen økonomiske situation. Vi gennemgår typisk indkomst, skatteoptimering, pension og lån, så du kan blive ved med at leve, som du altid har gjort.

Gennem årenes løb har Deloittes hjulpet hundredvis af kunder med at købe eller sælge praksis og klinikker. Her rådgiver vi både om ejendomskøb og tilbyder analyser af praksissens klientel.

Vi har kendskab til alle brancher

Praktiserende læger

De praktiserende læger er under stort pres, da de både tilser mange patienter om dagen og varetager mange administrative opgaver samt den daglige drift. Derfor kan det være en idé at uddelegere flere opgaver til sygeplejersker og øvrigt personale samt at outsource administrative opgaver som løn, regnskaber og drift.

Tandlæger

Der er for mange tandlæger og for få patienter i de store byer, og der er mangel på tandlæger i de mindre byer. Desuden oplever mange tandlæger, at deres virksomhedsresultat ikke stemmer overens med arbejdsbyrden, samtidig med at mange tandlægeklinikker står over for et generationsskifte eller en overvejelse om at starte eller indgå i en tandlægeklinik. Spørgsmålet er, hvordan tandlægerne omstiller sig til den fremtid, de er en del af.

Speciallæger

Mere information kommer snart

Kiropraktorer

Mere information kommer snart

Privathospitaler

Mere information kommer snart

Hvorfor Deloitte?

Branchekendskab

Vi kender sektorens bevægelser og gør en dyd ud af at have et stort netværk hos alle sundhedsvæsenets interessenter. Fra brancheforeninger og politikere til advokater og banker.

Dedikerede specialister

Vores team af specialister dedikerer al deres tid til at rådgive aktører i sektoren. Gennem Deloittes netværk kan de samtidig trække på rådgivere med yderligere specialiseret viden inden for alt fra ejendomshandler, skat, kontrakter til køb og salg. På den måde kan vi sammensætte den bedste ydelse til dine behov.

Globalt udsyn

Vores branchegrupper har fingeren på den globale puls og kan byde ind med nyskabende løsninger, som implementeres med succes i udlandet. Det globale udsyn kombineret med vores store sektorspecifikke forretningsforståelse kan ingen andre danske revisionshuse konkurrere med.

Økonomisk sundhedstjek

Vi sørger for dit økonomiske velbefindende i fremtiden med formuepleje hele vejen igennem livet. Vi guider dig hele vejen, så du undgår ubehagelige overraskelser. Vi rådgiver proaktivt med dit fremtidsperspektiv for øje.

Want to learn more?

Kontakt

$(document.head).append(''); $(document.head).append('