SME

Skoler

Velkommen til Deloittes SME brancheside til Danmarks frie skoler. Her kan du blive klogere på de nyeste tendenser og Deloittes samarbejde med danske fri- og efterskoler.

Antallet af frie skoler er stigende, og det samme er andelen af elever, som går i en fri skole. Mange frie skoler har dermed mulighed for at opnå visse stordriftsfordele ved at optage et større antal elever.

Faktum er dog, at det er blevet sværere at etablere og drive frie skoler i Danmark. Effektivitetskravet er stigende, og det medfører større pres på lærere, ledelse og bestyrelse.

Trods denne udvikling er det fortsat populært at indmelde sine børn på frie skoler, og generelt har de frie skoler pæne overskud. Det skyldes, at skolerne har været dygtige til at effektivisere driften, og at statens tilskud har været stigende.

I fremtiden er det dog sandsynligt, at statstilskuddet igen vil falde, og dermed vil de frie skoler opleve et smallere manøvrerum som følge af faldende indtægter og stigende omkostninger. Derfor vil mange frie skoler fortsat øge elevkapaciteten pr. lærer. Det øgede krav til effektivitet kan medvirke til, at de mindre skoler falder fra, og de store skoler overlever.

Antallet af efterskoler er faldet over de seneste 10 år, hvilket kan lyde overraskende, eftersom flere unge end nogensinde før søger ind på efterskolerne. Det vidner dog om, at mange efterskoler har udvidet deres elevoptag, mens andre skoler har sværere ved at få det til at løbe rundt og har været tvunget til at lukke.

Vinderne af denne konkurrence bliver de efterskoler, der forstår at tiltrække elever og formår at styrke skolens profil inden for en niche som f.eks. esport, friluftsliv, fodbold osv. Taberne er de efterskoler, der ikke har en klar profil og virker uinteressant for eleverne. Ligger skolen samtidig geografisk langt fra de større byer, bliver det endnu sværere at tiltrække elever og dermed overleve på den lange bane.

Vores tilgang

 1. Løbende rådgivning og assistance

  Vores dybe sektorkendskab gør, at vi kan fokusere på skolens mest relevante udfordringer. Vi hjælper løbende skolerne med bl.a. budgetovervejelser, låneomlægning og finansiering eller GDPR.

 2. Aktivitetsindberetning

  Vi er garant for kvalitet. I forbindelse med den årlige indberetning af skolens elevtal reviderer vi indberetningen og sikrer, at denne opfylder reglerne. Vi hjælper og vejleder skolen så vi i fællesskab kommer på plads.

 3. Revision i årets løb

  Vi sikrer, at skolens lønninger overholder gældende overenskomster og regler, og vi hjælper med at optimere skolens procedurer, f.eks. omkostningsgodkendelser og lønudbetalinger.

 4. Årsrevision og regnskabsmøde

  Sidst på regnskabsåret hjælper vi jer på plads med årsregnskabet. I samarbejde med ledelse og bestyrelse tager vi en snak om udviklingen i nøgletal og benchmarker jeres skole i forhold til andre.

 1. Løbende rådgivning og assistance
 2. Aktivitetsindberetning
 3. Revision i årets løb
 4. Årsrevision og regnskabsmøde

Vores dybe sektorkendskab gør, at vi kan fokusere på skolens mest relevante udfordringer. Vi hjælper løbende skolerne med bl.a. budgetovervejelser, låneomlægning og finansiering eller GDPR.

Vi er garant for kvalitet. I forbindelse med den årlige indberetning af skolens elevtal reviderer vi indberetningen og sikrer, at denne opfylder reglerne. Vi hjælper og vejleder skolen så vi i fællesskab kommer på plads.

Vi sikrer, at skolens lønninger overholder gældende overenskomster og regler, og vi hjælper med at optimere skolens procedurer, f.eks. omkostningsgodkendelser og lønudbetalinger.

Sidst på regnskabsåret hjælper vi jer på plads med årsregnskabet. I samarbejde med ledelse og bestyrelse tager vi en snak om udviklingen i nøgletal og benchmarker jeres skole i forhold til andre.

Hvorfor Deloitte?

Indgående branchekendskab

Vores dedikerede branchespecialister servicerer mange fri- og efterskoler i Danmark og er stærkt repræsenteret i Undervisningsministeriets revisornetværk. Vi lægger vægt på en løbende dialog i samarbejdet og kan rådgive jer om meget mere end revisionsmæssige forhold.

Dedikeret team

Når I som skole vælger Deloitte, er I sikret adgang til Deloittes store danske netværk af branchespecialister, hvilket skaber den bedste grobund for nye idéer og metoder til jeres fordel. Samtidig bestræber vi os på at være til stede fysisk hos jer. Derfor har vi skolespecialister på mange af Deloittes kontorer i hele Danmark, hvilket sikrer lokal ekspertise og personlig kontakt, som vi lægger stor vægt på.

Individuelle løsninger

Vi skræddersyer samarbejdet, så det passer til netop jeres behov. Vi tager altid afsæt i skolens behov og ønsker, så revisionsprocessen bliver optimal uden unødig brug af jeres ressourcer.

Nyheder

I Deloittes branchegruppe for Fri- og Efterskoler har vi udarbjedet en regnskabsanalyse for Fri- og Efterskoler, hvor din skole’s regnskabstal for 2020 bliver sammenlignet med andre skoler. Er du interesseret i analysen for jeres skole, så ræk ud til din sædvanlige kontaktperson hos Deloitte.

Nyheder

Er I klar til den nye bogføringslov?

Det supplerende høringsforslag indeholder bl.a. krav om anvendelse af et digitalt bogføringssystem samt krav til og kontrol af digitale bogføringssystemer. Forslaget supplerer et udkast, der er udsendt i november 2021, som omhandler øget digitalisering af bogføringsprocesser og øget revisorinddragelse.


Bliv klogere på forslaget

Kontakt

$(document.head).append(''); $(document.head).append('