SME

Wealth Care

Velkommen til Deloittes SME brancheside for Wealth Care. Her kan du blive klogere på de nyeste tendenser og på Deloittes tilgang til at arbejde med formuende kunder.

Den seneste tid har budt på et omskifteligt investeringsmiljø, der især har været præget af negative renter. Samtidig vil der i de kommende år være politiske revurderinger, der kan få indflydelse på områder som aktie- og udbytteskat samt formuebeskatning, ejendomsvurderinger og lagerbeskatninger.

Det har de seneste år været et omskifteligt investeringsmiljø. Det har været præget af negative renter, som har betydet, at det har været nødvendigt at finde alternativer til indlånskonti, obligationer og andre aktivklasser for at sikre et afkast på formuen.

Tendensen er imidlertid, at det nødvendige fokus på omplacering af aktiver endnu ikke har slået rod. Mange virksomhedsejere investerer deres formue via holdingselskaber uden nødvendigvis at udnytte et variereret skatte- og investeringsmiljø.

Samtidig viser nye samfundsændringer sig i horisonten. Både aktie- og udbytteskat, formuebeskatning, ejendomsvurderinger og lagerbeskatning er genstand for politiske revurderinger i de kommende år. Derfor er det i højere grad blevet nødvendigt at orientere sig om nye udviklinger, hvis formuen skal vokse eller – som minimum – forblive intakt.

Særligt ved tilvalg af pensionsordninger fremfor opsparing i holdingselskabet ser vi mulighed for betydelige fordele. Pensionsordning giver dels mulighed for at flytte indkomst i topskat til en fremtidig lavere beskatning, mens de løbende afkast beskattes noget lempeligere, end havde de været investeret i frie midler eller i holdingselskabet.

I formueplanlægningen skal der tages hensyn til risikospredning og afkastoptimering for den samlede formue – både den private og den erhvervsmæssige. Det kræver, at der træffes informerede og aktive valg for at finde alternativer, hvilket kræver både knowhow og tid.

Det er vores erfaring, at der ikke altid rettes tilstrækkelig fokus på de omkostninger, der er forbundet ved den investerede formue, hvilket over tid betyder, at investeringerne ikke opnår optimale afkast.

Der opleves en stigende interesse for investeringer i den grønne omstilling. For en del investorer er det blevet en vigtig del ved placeringen af deres midler, om investeringen har den rette profil. Politiske dagsordner i både ind- og udland kan i denne sammenhæng danne katalysator for skabelsen af nye investeringsprojekter inden for netop bæredygtighed og infrastruktur.

Vores tilgang

I Deloitte har vi en dyb forståelse for de udfordringer, som de formuende kunder møder.Vi ved, at din formue er resultatet af hårdt arbejde og fundamentet for det liv, som du og din familie ønsker at leve; både nu og i fremtiden. Derfor tager vi os tid til at forstå dine værdier og visioner. Sammen skaber vi de strukturer og det overblik, som giver dig tryghed i komplekse beslutningsprocesser.

 1. Strategisk sparring

  Vi udfordrer løbende de strategiske forretningsmuligheder for fremtiden i forhold til dine aktiver og formuesammensætning. I samarbejde med dig understøtter vi proaktivt dine strategiske mål for de kommende år.

 2. Årsregnskab

  Hos Deloitte har du sikkerheden for at årsregnskabet lever op til gældende lovgivning og er af høj kvalitet. Processen med årsregnskabet giver os desuden en detaljeret indsigt, som kan danne grundlag for løbende sparring med dig om eventuelle optimeringer eller nye forretningsmuligheder.

 3. Formue- og skatteplanlægning

  Vi sørger for dit økonomiske velbefindende igennem alle livets forskellige faser. Vi guider dig om emner som skat, pension, generationsskifte, investering, jura samt køb og salg af virksomheder. Vi rådgiver altid proaktivt og med dine fremtidsønsker for øje.

 1. Strategisk sparring
 2. Årsregnskab
 3. Formue- og skatteplanlægning

Vi udfordrer løbende de strategiske forretningsmuligheder for fremtiden i forhold til dine aktiver og formuesammensætning. I samarbejde med dig understøtter vi proaktivt dine strategiske mål for de kommende år.

Hos Deloitte har du sikkerheden for at årsregnskabet lever op til gældende lovgivning og er af høj kvalitet. Processen med årsregnskabet giver os desuden en detaljeret indsigt, som kan danne grundlag for løbende sparring med dig om eventuelle optimeringer eller nye forretningsmuligheder.

Vi sørger for dit økonomiske velbefindende igennem alle livets forskellige faser. Vi guider dig om emner som skat, pension, generationsskifte, investering, jura samt køb og salg af virksomheder. Vi rådgiver altid proaktivt og med dine fremtidsønsker for øje.

Hvorfor Deloitte?

Din betroede rådgiver

Vi sætter en ære i at være din betroede rådgiver. Vi arbejder helt tæt sammen med dig og står klar til sparring og rådgivning, når du skal træffe svære beslutninger. Dét er et ansvar, vi tager meget seriøst, og derfor er tillid og uvildig rådgivning fundamentet i vores tilgang.

Dedikerede specialister

Hos Deloitte er vi eksperter, når det kommer til rådgivning af formuende kunder. Med specialister inden for alle relevante fagområder har vi betydelig indsigt i, hvilke løsninger der er fordelagtige i din situation. Styrkerne hos vores dedikerede teams spænder over langt mere end revision. Vi tilbyder at stille et skræddersyet hold af specialiserede rådgivere inden for eksempelvis formuerådgivning, køb og salg af virksomheder samt generationsskifte og skat.

Langsigtet optimering

Revisorfaget er kendt for at være tilbageskuende, men hos Deloitte tænker vi fremad og langsigtet. Vores hold af specialister hjælper dig med et grundigt økonomisk overblik, som giver dig de bedste forudsætninger for at træffe de beslutninger, der kan sikre dig og din familie hele vejen gennem livet.

Vores ydelser

Nyheder

Gode skatteråd ved juletid

Inden du om lidt siger farvel til 2022, er det en god ide at gennemgå alle dine skattemæssige dispositioner. Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har en konsekvens for din skat?

Kontakt

$(document.head).append(''); $(document.head).append('