Indsigt

3,5 mia. kr. blev fordelt i to politiske transportaftaler

Bevillinger styrker alle grene af kollektiv trafik

Letbaner, metro, en nærbane, nye stationer, vejprojekter og nye puljer blev resultatet af politiske aftaler i juni i de to vigtigste forligskredse på transportområdet.

Den 12. juni 2014 indgik forligskredsen bag ”Bedre og billigere kollektiv trafik” en aftale om fordeling af 1 mia. kr. til en lang række transport- og infrastrukturprojekter. Den 25. juli 2014 fordelte forligskredsen bag ”En grøn transportpolitik” ca. 2,5 mia. kr. fra Infrastrukturfonden.

De to politiske forligskredse supplerer hinanden på en meget konstruktiv måde uden skelen til, hvem der har givet den oprindelige bevilling. Begge forligskredse har lukket huller i finansieringen for igangværende projekter og har nikket til udvalgte udvidelser. 

Letbaner, metro og stationer
Et eksempel på dette er ekstrabevillingen til letbaneprojektet i Aarhus.  Her var der opstået et hul i budgettet på 700 mio. kr. Statens andel på 330 mio. kr. blev afsat i aftalen om ”Bedre og billigere kollektiv trafik”, og samme kreds afsatte 54 mio. kr. til hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Ryomgaard-Grenaa. 

Også letbanen på Ring 3 havde hul i budgettet. Her afsatte ”den grønne forligskreds” 263 mio. kr. til statens andel af fordyrelsen, mens den anden forligskreds gav 50 mio. kr. til en ekstra letbanestation ved DTU.

Sydhavnsmetroen blev forberedt med 263 mio. kr. til et afgreningskammer, selv om de to forligskredse ellers ikke har andel i metrofinansieringen.

Nye stationer i Vinge og Jerne kan nu bygges, og Esbjerg Nærbane kan etableres. Også Langeskov Station kan åbnes på baggrund af en tidligere bevilling plus 10 mio. kr. til at lukke budgethullet.

Cykler
Den statslige støtte til cykeltrafik har siden 2009 været en markant succes og nyskabelse i transportpolitikken. Den sidste portion af den oprindelige pulje på 1 mia. kr. blev uddelt til 71 projekter. ”Den grønne forligskreds” fortsætter cykelpuljen med 50 mio. kr. i 2015. Forligskredsen for ”Bedre og billigere kollektiv trafik” har afsat to nye cykelpuljer – én til supercykelstier og én til cykelparkering. Samlet ramme er på 180 mio. kr.

Busser og passagerer
En ny pulje for bedre busfremkommelighed i storbyerne på 50 mio. kr. blev også bevilget. 

En mindre men betydningsfuld bevilling på 30 mio. kr. er afsat til ”Passagerpulsen” – et nyt talerør og dokumentationscenter for den kollektive trafiks passagerer hos Forbrugerrådet Tænk.

”Den grønne forligskreds” gav desuden store bevillinger til et antal vejprojekter samt initiativer overfor vejgodssektoren.

Det brede politiske samarbejde fortsætter altså på transportområdet med solidt politisk håndværk og stor velvilje hos partierne.

 

Fandt du dette nyttigt?