Perspektiver

Dansk arbejdskraft vil blive en mangelvare

Interview med Leo Larsen, administrerende direktør for Sund & Bælt

Infrastrukturprojekter for 250 mia. kr. skaber flaskehalse på arbejdsmarkedet. ”Som det ser ud lige nu, kan udbuddet af en række erhvervsuddannelser ikke matche efterspørgslen,” siger Leo Larsen.

Nogle gange kan udvalgsnavne være så lange, at man er nødt til at finde på noget kortere og mere mundret. Det skete eksempelvis med Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov, der i folkemunde kom til at hedde Leo Larsen-udvalget efter dets formand, der til daglig er administrerende direktør for Sund & Bælt. Udvalget blev nedsat af beskæftigelsesministeren i 2012, og kommissoriet lød på at kortlægge arbejdskraftbehovet i lyset af de store byggeprojekter og komme med forslag til, hvordan beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige i højere grad kan målrettes, så de ledige får gavn af de mange nye job, og de berørte virksomheder kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

”Vores rapport blev afleveret til beskæftigelsesministeren og finansministeren i september 2013, og den blev meget vel modtaget,” siger Leo Larsen. ”Der er ingen tvivl om, at dette udvalgsarbejde har haft stor værdi, fordi det ret præcist har kortlagt efterspørgslen efter arbejdskraft og identificeret en række flaskehalse i erhvervsuddannelserne. Det er et område, der har meget stor bevågenhed på både Christiansborg, hos parterne i bygge- og anlægsbranchen og i den offentlige debat.”


Flaskehalse i systemet
Den store bevågenhed skyldes, at Danmark står overfor en række store infrastrukturinvesteringer, der kan skabe mange arbejdspladser. Men som arbejdsstyrken ser ud lige nu, kan behovet ikke dækkes, fortæller Leo Larsen: ”Der ligger infrastrukturprojekter for 250 mia. kr. på bordet, der er besluttet politisk, og som tilsammen vil lægge et betydeligt pres på bygge- og anlægssektoren i Danmark. Især jernbaneprojekterne, sygehusbyggerierne og Femern-forbindelsen vil skabe flaskehalse indenfor bestemte faggrupper, for eksempel vvs’ere, elektrikere og visse ingeniører. Disse fagligt uddannede findes ikke i tilstrækkeligt omfang i den danske arbejdsstyrke; de er der simpelthen ikke. Derfor er entreprenørerne nødt til at hente udenlandsk arbejdskraft, som det ser ud lige nu.”

Ifølge Leo Larsen starter problemerne allerede i de enkelte familier, hvor forældrene anbefaler de unge at vælge gymnasiet fremfor en erhvervsuddannelse: ”I dag søger cirka 20 procent af en ungdomsårgang ind på en erhvervsuddannelse; for 10 år siden var det tal over 30 procent. Af de 20 procent, der søger ind, gennemfører kun lidt over halvdelen. Dertil kommer, at en betydelig del af de gymnasialt uddannede også ender i arbejdsløshedskøen. Hvis vi skal imødekomme fremtidens behov for arbejdskraft, er vi altså nødt til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, samtidig med at de, der står udenfor arbejdsmarkedet, må opkvalificeres. Det skal være attraktivt og meriterende at tage en erhvervsuddannelse, ligesom vi for eksempel kender det fra Schweiz.”


Uddannelses- og arbejdsmarkedssystem hænger sammen
For Leo Larsen er der tæt sammenhæng mellem arbejdsmarkeds- og uddannelsessystemerne – en sammenhæng, der også afspejles i ekspertudvalgenes arbejde:”For mig at se er der tre initiativer, der hænger rigtig godt sammen,” siger Leo Larsen, ”det ene er mit eget udvalg om arbejdskraft og kvalifikation, det andet er Carsten Koch-udvalgets udredning af den aktive beskæftigelsesindsats, og det tredje er de politiske reformer, som disse anbefalinger afføder, herunder ikke mindst det brede forlig om erhvervsuddannelser. Hvis vi skal kunne rekruttere dansk arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, er vi nødt til at gennemføre ændringer i både uddannelses- og arbejdsmarkedssystem. Det er det, regeringen er begyndt på, og det er glædeligt at se.”


Gordiske knuder
Der er med andre ord en spændende fremtid i vente for bygge- og anlægssektoren, som ser ud til at få overordentlig travlt de næste 10 år. Og så er der endda flere projekter, Leo Larsen gerne så realiseret: ”Jeg opfatter for eksempel behovet for en østlig ringvej i København som meget presserende. Det vil medføre et fald i trafikken i mange af de byområder, vi gerne vil beskytte. Spørgsmålet er bare, hvordan man får bilisterne til at anvende en østlig ringvej, hvis man vælger at finansiere den ved brugerbetaling. Mange vil foretrække Motorring 3, fordi den er gratis og trods alt nogenlunde fremkommelig. Det er den gordiske knude i den slags projekter. Samme udfordring står vi overfor med den kommende Frederikssundsforbindelse.”

Gordiske knuder er der altså nok af på kontoret på Vester Søgade, hvor Leo Larsen ikke desto mindre ser lyst på fremtiden for både samfundet og bygge- og anlægssektoren: ”Det kan godt være, vi står overfor flaskehalse på arbejdsmarkedet, og det kan godt være, vi ikke kan finde finansiering til al den infrastruktur, vi ønsker at bygge, men det positive er, at de mange infrastrukturprojekter sætter gang i både samfundsøkonomien og beskæftigelsen.”

 

Fandt du dette nyttigt?