Indsigt

Mobile løsninger i det offentlige

Nyttige erfaringer fra det private erhvervsliv

Den offentlige sektor er så heldig at kunne bygge sin mobile indsats på et tidspunkt, hvor vi kan trække på erfaringerne fra pionererne i den private sektor.

Ifølge Danmarks Statistik bruger 73 procent af danskerne mellem 16 og 89 år dagligt mobiltelefonen til at gå på internettet, 63 procent af de danske familier har minimum én smartphone, mens 33 procent af de danske familier ejer en tablet. Samtidig stiger andelen af smartphones og tablets, jo yngre borgeren er. Koblet med et stigende omkostningspres i den offentlige sektor giver mobile teknologier en enorm mulighed for at forbedre medarbejdernes produktivitet i den offentlige sektor og effektiviteten, kvaliteten og tilgængeligheden af de tjenester, som den offentlige sektor tilbyder.

Erfaringer fra den private sektor
Den offentlige sektor er så heldig at kunne opbygge sin mobile indsats på et tidspunkt, hvor den kan trække på erfaringerne fra pionererne i den private sektor. De vigtigste erfaringer er:

  • Det problem, du vil løse, skal være det centrale. Det kan lyde banalt, men det er vigtigt ikke at implementere mobile løsninger uden en klar forståelse af, hvilket problem for borgeren eller medarbejderen løsningen skal adressere. Man skal altså ikke implementere mobil teknologi for sin egen skyld. Når dette er sagt, så bør offentlige myndigheder prioritere at tænke mobilitet ind i både nye og eksisterende løsninger, og huske på at mobilitet ikke blot er et supplement til en traditionel løsning, men derimod erstatter eller grundlæggende forandrer leverancemodellen.
  • Brugeroplevelsen er kritisk. Den lille skærm og begrænsede inputmuligheder på håndholdte enheder betyder, at mobile apps og hjemmesider skal være enkle og lette at bruge. Dette er især vigtigt, når man forsøger at engagere borgerne, fordi brugerskaren sandsynligvis er meget heterogen og kan omfatte deltagere med begrænsede teknologiske færdigheder. Man kan vælge at vægte pålidelighed og robusthed højt i mobile apps og på websteder beregnet til offentlig ansatte, især når de skal benyttes i udfordrende miljøer såsom på sygehuse, krigsskuepladser, skoler eller i politiarbejde.
  • Mobile løsninger handler om en gennemgribende forandring af serviceleverancemodellen og processer. Mobile teknologier giver mulighed for grundlæggende at genoverveje, hvordan en organisation interagerer med og leverer tjenester til kunderne. Mobile løsninger tillader den offentlige sektor at skifte fra en ensrettet model til serviceleverance til en model baseret på mere samarbejde og borgernes evne til at være medskabende i serviceleverancen. Efterhånden som trådløse enheder bliver mere intelligente, og tilslutningsmulighederne bliver bedre, vil mobile løsningers rolle og strategiske betydning fortsætte med at blive større.
  • Du kan ikke bygge en mobil tjeneste på en papirbaseret virksomhed. Mens mobile løsninger giver utallige muligheder, bør disse supplere snarere end helt erstatte kerneforretningen. De bedste mobile løsninger er en naturlig udvidelse af en forretningsmodel, der allerede er digital, såsom mobile shoppingfaciliteter på Amazon, dba.dk, nemlig.com og magasin.dk eller mobile trackingværktøjer for virksomheder så forskellige som Post Danmark og SAS.
  • Benyt agil og brugercentreret løsningsudvikling. Traditionelle procescentrerede softwareudviklingsmetoder er ikke velegnede til at skabe enkle og engagerende mobile apps og hjemmesider. En agil, brugercentreret og iterativ tilgang til udvikling og lancering af services (prototyper, test i markedet m.m.) vil generelt levere bedre resultater til en lavere pris og med færre risici.
  • Mobile løsninger kan også være kilde til øget sikkerhed. Der er mange, der fokuserer på sikkerhedsrisici, ved at lade borgere og medarbejdere tilgå information og betjene sig selv via mobile enheder, og det har naturligvis sin relevans og bør imødekommes. Men mobile løsninger kan også øge sikkerheden ved at muliggøre nemme totrinsautentifikationsløsninger – for eksempel via NemSMS og senere ved identifikation gennem stemmegenkendelse, fingeraftryk og anden biometri samt geografisk lokation (det vil sige, at du kun kan tilgå information, hvis du er på en bestemt lokation).
  • Husk styringen. Specielt for mobile løsninger, der ofte krydser organisatoriske skel og binder eksterne og interne brugere sammen, er det nødvendigt med en robust styringsmodel. Forskellige brugergrupper har forskellige prioriteter, og det er nødvendigt at prioritere mellem mange interessante og relevante initiativer. Desuden skal stærk styring internt og mellem myndigheder sikre, at der ikke udvikles løsningsdubletter, og at løsninger eller dele af løsninger kan genbruges på tværs.

Mobile løsninger handler om en gennemgribende forandring af serviceleverancemodellen og processer

Fandt du dette nyttigt?