Indsigt

Rigtige tal til tiden i kommunerne

Undgå overraskelser i den løbende budgetopfølgning

Ny publikation fra Deloitte giver et bud på, hvilke processer der skal optimeres for at sikre, at kommunens økonomiske beslutningsgrundlag er i orden.

Overraskelser kan i de fleste sammenhænge være både gode og dårlige. Men efter budgetlovens indførelse er både positive og negative økonomiske afvigelser blevet dårlige for kommunerne. 

Skvulp i økonomien og manglende tryghed ved budgetopfølgningen fører til usikkerhed hos de budgetansvarlige ned igennem hele organisationen. Det fører nemt til tilbageholdenhed i forhold til de økonomiske dispositioner, som skal realisere den ønskede kvalitet og service.

Skal overraskelser undgås, så er der især tre krav til økonomistyringen:

  • Overblik over forbrugets forventede tidsmæssige placering.
  • Overblik over økonomiske dispositioner der er foretaget, men ikke bogført.
  • En høj kvalitet i den løbende registrering og periodeafslutning.

 

Start med de lavthængende frugter
En temperaturmåling af den nuværende tilrettelæggelse af økonomistyringsprocesserne er et godt sted at starte. Den vil kunne vise, hvor der er mest behov for sætte ind først, og hvad der kan komme i en anden og tredje bølge.

Kompetenceudvikling hos medarbejderne vil ofte være et område, der skal fokus på fra starten i tæt sammenhæng med introduktion af processer og værktøjer. Det er vores erfaring, at sidemandsoplæring baseret på ekstern bistand er en effektiv løsning på dette.

Og så er den ledelsesmæssige forankring vigtig, ikke mindst for at fastholde fokus måned efter måned.

 

Rigtige tal til tiden - Undgå overraskelser i den løbende budgetopfølgning
Fandt du dette nyttigt?