Indsigt

Analyse af større frie skolers økonomi 2013

Vækst i såvel elevtal som overskud på de større frie skoler

Solide resultater og fortsat vækst i elevtal sikrer et godt økonomisk fundament for de større frie skoler. 2013 blev et rekordår målt på elevtallet, og bundlinjen blev forøget – godt hjulpet af lock-outen i april 2013.

Igen i år har Deloitte udarbejdet analyse af de større frie grundskolers økonomi baseret på årsregnskaberne 2009-2013. Skolerne har haft succes – såvel ved vækst i elevtallet som ved høje resultater, på trods af en koblingsprocent på 71%. 

Fremtiden byder dog på usikkerhed. Forslag til finanslov 2015 viser ganske vist en stigning i taksterne, men spørgsmålet er, om takststigningerne er tilstrækkelige til at imødegå fremtidens udfordringer med hensyn til overenskomst og arbejdstidsregler samt effekt af folkeskolereformen. 

Analyse af større frie grundskolers økonomi
Fandt du dette nyttigt?