Insight

Teknologi kan forandre den offentlige sektor

Mobile teknologier, analytics, sociale medier, cyber intelligence og cloud

Teknologi skaber mulighed for at reducere produktivitetsgabet mellem den offentlige og den private sektor, gentænke serviceleverancemodeller, øge kvaliteten og ændre arbejdsdelingen mellem den offentlige sektor og borgerne.

Mobile løsninger er både borgerrettede og interne
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har flere konkrete initiativer omkring digital borgerbetjening via mobile enheder (1.6 Borgerne kan betjene sig selv på mobilen og 9.1 Sikker digital selvbetjening på mobilen). Regeringen, kommuner og regioner ønsker at sætte endnu mere fart på at anvende digitalisering til at forny den offentlige sektor og gøre den mere effektiv – og mobile løsninger kan være netop den driver, der kan benyttes til at tage de næste store skridt på den digitale vej til fremtidens velfærd.

Digitaliseringsstrategien fokuserer primært på de borgerrettede aspekter af mobile løsninger, men mobile løsninger vil også kunne forandre de interne arbejdsgange i myndighederne fundamentalt. Set i sammenhæng med de borgerrettede løsninger vil disse internt rettede mobile løsninger kunne give en reel mulighed for at forbedre samspillet og øge effektiviteten af arbejdskraften i den offentlige sektor, hvor mange opererer eller med fordel kan agere væk fra skrivebordet. Det er tid til, at den offentlige sektor sætter fuldt fokus på at tænke mobilitet ind i alt, hvad den gør, lærer af pionererne og får et solidt fodfæste i den mobile tidsalder – og endelig er parat med systemer og processer, der kan tilpasses i takt med udviklingen.

Mange teknologier
Mobile løsninger er ikke den eneste teknologi, der har potentialet til at forandre den offentlige sektor radikalt. Mobile løsninger kan med fordel kombineres med fire yderligere teknologier: analytics, sociale medier, cloud og cyber intelligence.

  • Analytics er en betegnelse for alle de teknikker, der kan bruges til at få indsigt i og skabe beslutningsgrundlag på baggrund af de massive datamængder, der opsamles digitalt.
  • Sociale medier omfatter tjenester, hvor brugerne selv skaber og deler indhold.
  • Cloud omfatter software, service og tjenesteydelser, der leveres via internettet, der kan skaleres uden ende, og som kan lejes på fleksibel basis.
  • Cyber intelligence samler de sikkerhedsteknologier og -tjenester, der gør det muligt at agere sikkert sammen med de øvrige teknologier, herunder forudse, forebygge og beskytte mod sikkerhedshændelser samt opklare og genoprette efter hændelser, hvis de alligevel skulle ske.

Sammen med innovative forretningsmodeller som OPP/OPI og contracting for outcomes giver disse teknologier mulighed for nye og mere sammenhængende offentlige og private ydelser, blandt andet hvor borgere og virksomheder kan skabe og producere services sammen, for eksempel:  

  • Nye indsatser mod trængsel i storbyer (fx delebilsordninger, bycykler, dynamisk roadpricing, forsikringsydelser baseret på kørselsmønster, smart parkeringsguide, crowdsourced trafikinformation, rejseplaner, der integrerer alle transportformer). 
  • Nye indsatser i forhold til at reducere tilbagefald til kriminalitet efter udstået straf (fx tracking af prøveløsladte, beslutningsstøtte til dommere og sagsbehandlere, apps til klienter i samfundstjeneste, onlinestøtte/-netværk for løsladte).
  • Nye værktøjer til beredskabshændelser (fx augmented reality, hvor tilgængelige data lægges ovenpå og knyttes til den virkelighed, som brandmanden ser; billedanalyse, hvor trusler analyseres og fremhæves automatisk; dynamisk evakueringsstøtte, der hjælper borgere væk fra beredskabshændelser; crowdsourcing af hændelser, der flettes ind i beredskabets overblik; mobilisering af borgere til hurtig eftersøgning af forsvundne børn; er-der-en-læge-til-stede-service, der udnytter evnen til hurtigt at identificere og mobilisere borgere med sundhedsfaglige kompetencer, der befinder sig i umiddelbar nærhed af for eksempel et hjertestop).

Offentlige myndigheder er ikke de eneste organisationer, der kæmper med at tilpasse sig de mobile og øvrige teknologier. Teknologierne repræsenterer dog ikke bare en udfordring, men også muligheder for den offentlige sektor, herunder muligheder for at reducere produktivitetsgabet mellem den offentlige og den private sektor, gentænke serviceleverancemodeller, øge effektiviteten og kvaliteten af de services, som den offentlige sektor leverer, og ændre arbejdsdelingen mellem den offentlige sektor og borgerne. Hvis de bruges rigtigt, kan disse teknologier forandre og forbedre den offentlige sektor radikalt.

Hvis de bruges rigtigt, kan disse teknologier forandre og forbedre den offentlige sektor radikalt.

Fandt du dette nyttigt?