Perspektiver

Er der noget at finde, skal det findes

Interview med Thomas Jørgensen, kontorchef i Transportministeriet

I 2007 blev det besluttet at indføre nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter – med Transportministeriet som frivillig forsøgskanin. Siden er mere end 25 anlægsprojekter inden for vej og bane blevet udsat for ekstern kvalitetssikring.

Det er hele Danmarks infrastruktur, der står for skud, når Transportministeriet igangsætter store anlægsprojekter.

”Budgetsikkerhed er noget af det, der står øverst på den politiske ønskeseddel, når de store anlægsprojekter besluttes,” fortæller Thomas Jørgensen, kontorchef i Transportministeriets Center for Veje og Broer, der blandt mange opgaver har gennemført et stort antal eksterne kvalitetssikringer på vejområdet.

”Hvor vi før i tiden havde en lang række anlægsprojekter, der blev dyrere end forventet, har vi i dag fået etableret et system for budgetteringen, der indebærer, at vi meget sjældent skal bede om ekstra penge.”

 

Gennemsigtighed
Midlet til at nå hertil har været en effektiv kombination af gennemskuelige budgetteringsmetoder og den eksterne kvalitetssikring af anlægsmyndighedens beslutningsoplæg. Sidstnævnte bringes på banen i løbet af både forundersøgelsen og den såkaldte VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), der afhængigt af projektets størrelse kan vare op til flere år.

”Vi bringer typisk de eksterne på banen, når vi har et forholdsvis velkonsolideret projekt,” fortæller Thomas Jørgensen. ”Det er her, vi har brug for kvalificeret sparring om udformning og budgettering. Har vi husket det hele? Har vi været tro mod vores metoder? Hvis der er noget at finde, skal det findes her.”

 

Effektiv arbejdsdeling
Thomas Jørgensen fortæller, at den stringente kvalitetssikring har medført, at parterne i dag har fået en effektiv arbejdsdeling: ”Samarbejdet i dag er kendetegnet ved, at alle gør det, de er bedst til. Både i departementet og i Vejdirektoratet får vi kvalificeret sparring til at gennemgå de anlægs- og budgettekniske ting. Det er en god og vigtig støtte for os i forhold til at få identificeret og stillet de rigtige spørgsmål. Og det betyder også, at vi som departement står stærkere i forhold til at levere den politiske rådgivning, som det er vores opgave at levere over for minister og forligskreds.”

Arbejdsfordelingen er effektiv, men kræver både tillid og respekt, fortæller Thomas Jørgensen:

”Man skal huske, at der sagtens kan ligge 1½-2 års arbejde forud for den eksterne kvalitetssikring. Det arbejde skal den eksterne partner naturligvis respektere, hvilket de også gør. Det er jo ikke et spørgsmål om at sætte projektet på anklagebænken; det er et spørgsmål om at tilbyde kvalificeret og konstruktiv sparring.”

”Vi bringer typisk de eksterne på banen, når vi har et forholdsvis velkonsolideret projekt. Det er her, vi har brug for kvalificeret sparring om udformning og budgettering. Har vi husket det hele? Har vi været tro mod vores metoder? Hvis der er noget at finde, skal det findes her.”

Thomas Jørgensen, kontorchef i Transportministeriet

Thomas Jørgensen er kontorchef for Transportministeriets Center for Veje og Broer. Centrets opgaver er blandt andet at gennemføre rullende planlægning i henhold til aftale om en grøn transportpolitik, varetage udvikling, planlægning, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt udarbejde strategiske analyser af trafikale udbygningsmuligheder.

Fandt du dette nyttigt?