Indsigt

Green STRING Corridor konference i Deloitte

Fremtidens infrastruktur og transport

Deloitte samarbejder med STRING, et EU-støttet samarbejde mellem 11 organisationer i Sverige, Tyskland og Danmark med det formål at analysere, hvilken betydning åbningen af Femern-forbindelsen får for regional udvikling, mobilitet og tilgængelighed som følge af nye og mere effektive transporttilbud.

De seneste år har budt på en række politiske forlig, der har skabt grundlag for store infrastrukturprojekter i Danmark. Uanset om det er Femern-forbindelsen, togfonden eller realiseringen af time-modellen for jernbanen, er der et stigende behov for at få analyseret og diskuteret, hvordan samfundet kan få størst mulig nytte af infrastrukturen. Dette sker blandt andet gennem projekt Green STRING Corridor, der er støttet af Deloitte.

I efteråret 2013 samlede Deloitte sammen med Transportøkonomisk Forening en række eksperter og beslutningstagere til en spændende inspirationsdag under titlen ”Organising cross-border passenger transport services in the STRING corridor Øresund-Hamburg”.

I alt 10 indlægsholdere fra Danmark, Sverige, Tyskland og Østrig delte erfaringer ud til de 70 deltagere fra jernbanesektoren. Der blev blandt andet præsenteret et scenarie med højhastighedstog fra København til Hamburg på 2 timer 15 minutter og et intercity-/regionaltog med en rejsetid på 3 timer. Et centralt budskab fra konferencen var, at det er nødvendigt at skabe sammenhæng mellem knap 10 større investeringsbeslutninger igennem korridoren. Det andet centrale budskab var, at 2015 er sidste frist for parterne til at få planen på plads, hvis der skal være en hurtig togforbindelse klar mellem metropolerne i Femern Bælt-regionen, når tunnelforbindelsen åbnes.

”Det var en spændende og udfordrende opgave for Deloitte at være med til at planlægge og afholde konferencen, hvor vi lykkedes med vores målsætninger. Jeg synes også, at vi i samarbejde med Green STRING-projektet lykkedes med at få fokus på vigtigheden af, at der snart skal skabes et formelt samarbejde mellem de relevante myndigheder og selskaber, så vi kan være sikre på, at jernbane-trafikken over Femern bliver den succes, alle forventer. Konferencen viste, at der er god erfaring at bygge på, men det er en kompliceret opgave, som ikke må undervurderes, ikke mindst de juridiske aspekter omkring udbud og finansiering”, fortæller Claus Klitholm, senior manager i Deloitte Consulting.

Læs mere om Green STRING her.

Fandt du dette nyttigt?