Analyse

Kommuner ser FN’s globale mål som motor for vækst og udvikling

Kun få danske kommuner kender til FN’s globale mål. Men de, som kender dem, ser store muligheder i at bruge dem til at skabe partnerskaber og vækst lokalt.

I 2015 blev alle verdens lande enige om 17 mål, der skal fungere som en global fælles strategi for bæredygtig vækst og udvikling. Hvert land skal sikre implementering af verdensmålene ved at udvikle en handleplan. Den danske regering fremlagde sin handlingsplan i foråret 2017, hvor den opfordrer alle aktører i Danmark til at engagere sig og bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Regeringens plan er, at den offentlige sektor skal være motor for implementeringen af verdensmålene.

Men en ny undersøgelse fra Deloitte viser, at kun en tredjedel af de danske kommuner kender til den danske handleplan, og kun hver tiende danske kommune er reelt er kommet i gang med at bruge verdensmålene strategisk og har lavet en handleplan. De store kommuner er godt på vej. Over 50 procent af de større kommuner har en dialog om verdensmålene på ledelsesniveau, og 44 procent vurderer, at verdensmålene i høj eller meget høj grad har betydning for kommunen. Blandt de mindre kommuner er det kun 19 procent, der i høj grad kender verdensmålene, og endnu færre som har en plan for implementering.

”Vores konklusion er, at få kommuner kender til verdensmålene, men de som kender dem, ser store muligheder i at bruge dem. Det er naturligt nok især de store kommuner, der har haft kræfter til at få begyndt på at få verdensmålene ind i den kommunale hverdag. Det er jo meget abstrakt. Men også en historisk mulighed for kommunerne til at samle lokale aktører på tværs af sektorer for drive udvikling, vækst og innovation på en ny måde,” siger Carsten Jørgensen partner og leder af Deloittes afdeling for offentlige sektor.

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN's verdensmål

Aarhus er selvforsynende med grøn energi
Aarhus kommune er én af de store kommuner, der er godt i gang med at konkretisere, hvordan verdensmålene kan anvendes som rød tråd lokalt og åbne for lokale gevinster og muligheder.
”FN-målene er særdeles vigtige for at kunne sætte retninger for bæredygtig byudvikling og samle kommunen på tværs af forvaltninger og engagerede medarbejdere. For eksempel ved at Aarhus nu er selvforsynende med grøn energi – og ved den energi- og klimarådgivning, Aarhus Kommune sammen med lokale virksomheder yder over for byer i Sydafrika, Indien og Kina, ” siger Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus Kommune.
Deloittes undersøgelse og erfaring fra rådgivning af danske kommuner peger på, at der er en række muligheder for kommunerne i verdensmålene.

”FN-målene kan bruges som løftestang for en strategisk diskussion i ledelsen og som platform for at danne partnerskaber og identificere nye samfundsløsninger og initiativer i samarbejde med virksomheder og lokalsamfund. Målene kan også bruges som ramme for strategiske prioriteringer omkring eksisterende indsatser på tværs af den kommunale organisation og sikre en mere effektiv fremdrift baseret på måling og rapportering,” siger Carsten Jørgensen fra Deloitte.

Deloitte har kontaktet 60 ud af 98 kommuner. Heraf har 45 kommunaldirektører deltaget i telefoninterview. FN’s verdensmål består af 17 centrale mål og 169 delmål, som balancerer tre dimensioner for bæredygtig udvikling frem til 2030 inden for det økonomiske, sociale og miljømæssige. Det er en global agenda, som forpligtiger alle FN’s 193 medlemslande til at udvikle nationale handlingsplaner, der sikrer implementering af verdensmålene.

Plakat for FN's verdensmål
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('