Trends

Fremtidens offentlige myndighed: Regulering af nye teknologier

Hvordan beskytter man bedst borgerne, sikrer fair konkurrence og håndhæver loven, mens man giver nye teknologier mulighed for at udvikle og udbrede sig? 

Det er hovedspørgsmålet i Deloittes nye internationale analyse.

Nye forretningsmodeller og services såsom deleøkonomi og kryptovaluta udvikles hurtigere end nogensinde. Det lægger pres på lovgivningen, som kæmper med at følge med, lyder konklusionen i Deloittes nye globale rapport.

I dag skal myndigheder forholde sig til teknologier som kunstig intelligens, machine learning, big data, Internet of Things, 3D-print og andre nye teknologier, der skaber grobund for adskillige innovative produkter og services. Det er en svær balance for myndighederne at lade innovation blomstre og samtidig adressere potentielle uønskede effekter af nye produkter og digitale forretningsmodeller.

For én ting er, hvis regulering sænker tempoet for udviklingen af nye virksomheder og industrier. En anden ting er, hvis det fuldstændig kvæler deres vækst. 

Deloittes analyse slår fast, at offentlige myndigheder med fordel kan etablere de såkaldte ’sandboxes’, hvor myndighederne samarbejder med virksomheder og start-ups om at skabe kontrollerede rammer for at eksperimentere med ny teknologi. Her kan innovative opfindelser og løsninger testes af, uden at virksomhederne begrænses af den eksisterende lovgivning på området.

Analysens andre hovedkonklusioner:

  • Offentlige myndigheder bør fokusere på det ønskede udfald af reguleringsindsatsen. Det giver virksomheder større frihed til at efterleve loven, mens myndighedsudøverne kan anvende data og teknologiunderstøttet vejledning
  • Det er en fordel at samarbejde på tværs af virksomheder, brancheorganisationer, institutioner og andre interessenter under udvikling af ny lovgivning af tilpasning af eksisterende. Tværgående partnerskaber skaber bedre rammer for problemløsning på tværs af brancher og virksomhedstyper.
  • Da teknologien ikke har nogen grænser, er der et stort potentiale i at samarbejde yderligere på tværs af landegrænser i udviklingen af ny lovgivning, der fremmer innovation, mens det beskytter forbrugerne.

Download analysen "The Future of Regulation" her

Fandt du dette nyttigt?